Sidebar

Magazine menu

29
Wed, May

Trường ĐH Ngoại thương nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì những đóng góp tích cực trong việc triển khai đề án "Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp"

Sự kiện tiêu biểu

Ngày 27/10/2023, PGS, TS Lê Thị Thu Hà - Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS), Trường ĐH Ngoại thương đã đại diện Nhà trường tham dự Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" theo quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30-10-2017 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Sau 5 năm triển khai, Đề án đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn ngành giáo dục, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Theo đó, tỉ lệ cơ sở giáo dục đại học đưa khởi nghiệp thành môn học bắt buộc hoặc tự chọn đã tăng từ 30% (năm 2020) lên 48% (năm 2022). Theo thống kê, có 75% cơ sở đào tạo đã tổ chức được các hoạt động đào tạo ngắn hạn cho sinh viên thông qua các lớp kỹ năng khởi nghiệp, 100% các cơ sở đào tạo xây dựng các chương trình truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên.

Đến nay, 60% các cơ sở đào tạo đã thành lập được các câu lạc bộ khởi nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên dựa trên thế mạnh của mình, 90 cơ sở đào tạo đã bố trí được các không gian chung hỗ trợ khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, 45 cơ sở đào tạo đã thành lập các trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, trong đó có 10 trung tâm thực hiện việc ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp của sinh viên.

Trường ĐH Ngoại thương là đơn vị tham gia đề án 1665 tích cực từ những ngày đầu và là một trong 10 trường đại học được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì những đóng góp trong việc triển khai quyết định số 1665 của Chính phủ.