Sidebar

Magazine menu

18
Tue, Jun

Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024

Sự kiện tiêu biểu

Ngày 26/10/2023, Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024 với sự tham gia của gần 180 đại biểu đến từ 3 cơ sở của Nhà trường.

 

Được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến kết nối giữa Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị nhằm tổng kết các hoạt động năm học 2022 - 2023 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Trước đó, Hội nghị viên chức và người lao động cấp đơn vị đã được triển khai từ ngày 02/10 - 06/10/2023. Theo đó, các đơn vị đã bầu đại biểu tham dự Hội nghị cấp Trường, đặc biệt thảo luận về dự thảo các báo cáo sẽ được trình bày tại Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024.

Tham dự Hội nghị, về phía Công đoàn Giáo dục Việt Nam có TS Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Về phía Trường ĐH Ngoại thương có PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS, TS Phạm Thu Hương - Uỷ viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng; TS Phùng Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng phòng Quản lý dự án; TS Võ Xuân Lộc - Bí thư Đoàn thanh niên Trường; PGS, TS Nguyễn Xuân Minh - Giám đốc Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Bình Minh - Giám đốc Cơ sở Quảng Ninh; và gần 180 đại biểu được bầu tại các Hội nghị viên chức, người lao động các đơn vị đại diện cho gần 850 cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường.


Mở đầu hội nghị, PGS, TS Bùi Anh Tuấn đã trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường năm học 2023 - 2024; Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024 của người đứng đầu. Các báo cáo đã điểm lại những kết quả, thành tựu nổi bật và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong năm học 2022 - 2023. Báo cáo nhấn mạnh, năm học 2022 - 2023 là một năm học mà tập thể viên chức, người lao động, người học Nhà trường đều có sự quyết tâm cao độ trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Trường. Với sự quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo của Tập thể lãnh đạo Trường, cùng sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ viên chức, người lao động và người học, về cơ bản Nhà trường đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm học 2022 - 2023.


Báo cáo cũng đưa ra phương hướng cho năm học mới 2023 - 2024. Theo đó, Nhà trường xác định chủ đề của năm học là “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng các hoạt động của Nhà trường”. Nhà trường xây dựng 8 chương trình công tác năm học 2023 - 2024 với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trên các mặt công tác như: Giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường các giá trị văn hóa, văn minh Ngoại thương; Nâng cao năng lực tổ chức, công tác quản trị; thu hút và phát triển các nguồn lực của Nhà trường; Công tác thu hút và phát triển các nguồn lực; Tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo; phát triển chương trình đào tạo, triển khai chương trình vệ tinh, xây dựng chương trình Blended Learning; Khảo thí, đảm bảo chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo, chuẩn bị các điều kiện để tham gia xếp hạng đại học; Phát triển khoa học công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ của Nhà trường, tăng cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và người học; Xúc tiến các dự án mở rộng khuôn viên; cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, đầu tư mở rộng nguồn học liệu đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của Nhà trường; Xây dựng môi trường làm việc, học tập nhằm tạo động lực, gắn kết viên chức, người lao động, người học với Nhà trường; phát triển hệ sinh thái giáo dục, đào tạo và đổi mới sáng tạo của Nhà trường; Tăng cường công tác truyền thông, mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước; đẩy mạnh các hoạt động gắn kết và phát triển cộng đồng của Nhà trường.

 Tiếp nối chương trình, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy đã trình bày Báo cáo về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm học 2022 - 2023 ở các mặt công tác: Quyết nghị về chiến lược, các kế hoạch và quy chế của Nhà trường theo quy định; Quyết nghị về phương hướng, chính sách triển khai các hoạt động; Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và công tác nhân sự theo quy định; Quyết nghị về chính sách tài chính, đầu tư và sử dụng cơ sở vật chất, công nghệ thông tin theo quy định; Triển khai hoạt động giám sát. Báo cáo nhận định, với sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng trường, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trường và sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chức toàn thể và các đơn vị trong trường, về cơ bản Hội đồng trường đã hoàn thành tốt các chương trình công tác. Các nghị quyết của Hội đồng trường đã được Ban Giám hiệu tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần giúp Nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp.

Cũng tại Hội nghị, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy cũng đã trình bày Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng trường năm học 2022 - 2023 và phương hướng giám sát năm học 2023 - 2024 ở các mặt: Giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng, việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản; Giám sát chuyên đề đối với công tác tuyển sinh đại học chính quy và vừa làm vừa học.


Tại hội nghị, ThS Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng đã trình bày Báo cáo công khai quyết toán năm 2022, báo cáo sử dụng các quỹ năm 2022 và báo cáo dự kiến thu chi tài chính năm 2023, dự toán ngân sách năm 2024.


Thay mặt ban Thanh tra nhân dân, PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, Phó Trưởng Khoa Luật trình bày Báo cáo hoạt động năm học 2022-2023 và phương hướng hoạt động năm học 2023-2024 của Ban Thanh tra nhân dân.


TS Phùng Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Quản lý Dự án đã trình bày Báo cáo kết quả triển khai Hội nghị cán bộ, viên chức ở đơn vị và tổng hợp 197 ý kiến góp ý của các đơn vị về Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 và Quy định về chế độ làm việc của viên chức và người lao động tại trường ĐH Ngoại thương.


PGS, TS Phạm Thu Hương - Trưởng Tiểu ban sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ trình bày Báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2022. Theo đó, một số nội dung liên quan đến điều chỉnh một số định mức chi được Tiểu ban đề xuất tăng nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho viên chức, người lao động trong toàn trường.


PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Trưởng Tiểu ban sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ làm việc trình bày Báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định về chế độ làm việc của viên chức, người lao động tại trường ĐH Ngoại thương năm 2022. Theo đó, một số nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung liên quan đến: chế độ làm việc, giảng dạy, chuyển đơn vị công tác, nghiên cứu khoa học, các dự án đổi mới sáng tạo cấp đơn vị và một số nội dung khác.

Hội nghị đã lắng nghe các tham luận cũng như ý kiến của các đại biểu từ cả 3 cơ sở đào tạo. Tham luận “Phương thức triển khai học phần số trong các chương trình đào tạo-triển khai thử nghiệm từ học phần Fintech và bài học rút ra” của PGS, TS Phan Trần Trung Dũng – Phó Trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng. Tham luận “Phát triển mạng lưới đối tác, cựu sinh viên trong bối cảnh mới” của ThS Nguyễn Huyền Minh – Trưởng Phòng Truyền thông và Quan hệ đối ngoại.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, PGS, TS Bùi Anh Tuấn đã xin ý kiến các đại biểu thông qua các báo cáo, những sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế được trình bày tại Hội nghị với 100% các đại biểu tán thành.

Hội nghị tiếp tục nghe ThS Đào Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Phó Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2022 - 2023 và phát động phong trào thi đua năm học 2023 - 2024.

Nằm trong khuôn khổ chương trình, đại diện Đảng ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên trường đã ký kết giao ước thi đua tập thể năm học 2023 - 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024 đúng quy định, quy trình, đảm bảo tính dân chủ, cũng như cảm nhận rõ tinh thần đổi mới sáng tạo nhiệt huyết của Nhà trường. Đánh giá cao các thành tích mà Trường ĐH Ngoại thương đã đạt được trong năm học 2022 - 2023, TS Đặng Hoàng Anh đồng thời cũng trao đổi thêm một số vấn đề để Công đoàn Nhà trường tiếp tục phối hợp chuyên môn với Lãnh đạo Nhà trường để triển khai một số vấn đề sau: Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về các văn bản quy định pháp luật; Thực hiện Luật dân chủ cơ sở trở thành nền tảng cho mọi hoạt động của Nhà trường; Kế hoạch tổ chức của Công đoàn Trường có trọng tâm, trọng điểm để gắn với chuyên môn, nâng cao năng lực nhà giáo, nâng cao ứng xử học đường; Thực hiện chức năng của Công đoàn trường trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng của người lao động.


Thay mặt Tổ thư ký Hội nghị, TS Hoàng Tuấn Dũng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên lên trình bày Dự thảo Nghị quyết Hội nghị và nhận được ý kiến 100% nhất trí thông qua của toàn thể đại biểu.

Phát biểu bế mạc, PGS, TS Bùi Anh Tuấn kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, phát huy năng lực đổi mới, sáng tạo để cùng nhau thực hiện thành công các mục tiêu của năm học 2023 - 2024, đưa trường ĐH Ngoại thương tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển trường trong giai đoạn mới với nhiều thời cơ mới, thắng lợi mới. PGS, TS Bùi Anh Tuấn cũng chia sẻ thêm về quan điểm và định hướng hoạt động của Nhà trường trong thời gian tới như: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong Nhà trường; Các hoạt động phục vụ cộng đồng; Cải tạo cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ sinh viên;...


Hội nghị tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, với quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, toàn thể viên chức, người lao động trường ĐH Ngoại thương sẽ nỗ lực, cố gắng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Nhà trường trong năm học 2023 - 2024.