Sidebar

Magazine menu

05
Thu, Oct

Tin tức khác

Ngày 26/9/2023, Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC), Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức Buổi định hướng đầu khóa cho tân sinh viên K62 – Chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB).

 

Ngày 27/9/2023, buổi chia sẻ định hướng nghề nghiệp trực tuyến theo chuyên ngành Truyền thông Marketing tích hợp với chủ đề “Password để Gen Z mở khóa ngành Digital marketing” trong chuỗi các hoạt động đổi mới, sáng tạo, kết nối “We, FTU2 - The Icebreakers” năm 2023 dành cho tân sinh viên K62 đã thu hút hơn 200 tân sinh viên tham gia với những chia sẻ gần gũi và thiết thực.

Ngày 29/09/2023, Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức thành công Diễn đàn Thương mại Quốc tế Việt Nam (VFIT) lần đầu tiên với chủ đề “Thương mại và Chuyển đổi kép: Hướng tới Chuyển đổi xanh và Chuyển đổi số” trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình WTO Chair giai đoạn 2022-2026.

More Articles ...