Sidebar

Magazine menu

26
Sun, Mar

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Người Cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Cách mạng Việt Nam (09/07/1912 - 9/7/2022)

Công tác Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ nguyên là Tổng Bí thư thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm tham gia cách mạng, 7 năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, hơn 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là người có đóng góp lớn trong sự thay đổi chiến lược, tạo ra bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam. Cùng với đó, đồng chí còn là nhà lý luận xuất sắc của Đảng, có khả năng lý luận sâu sắc và uyên bác với tác phẩm "Tự chỉ trích" nhằm đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng, chấn chỉnh những tư tưởng lệch lạc, sai trái, thực hiện đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng.


Tuy tuổi đời và sự nghiệp ngắn ngủi nhưng đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã để lại cho Đảng và dân tộc ta một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, về phẩm chất cao quý của người cộng sản, về lòng tin mãnh liệt ở lý tưởng cách mạng cao đẹp, tình thương yêu, quý mến giai cấp công nhân và nhân dân lao động, sống giản dị, chan hòa cùng Nhân dân, vì Nhân dân.
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên học tập tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, ra sức thi đua góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phồn vinh, hùng cường.
Năm 2012, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng xúc động đánh giá về bậc tiền bối: “Nhà lãnh đạo trẻ tuổi đầy tài năng của cách mạng Việt Nam, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”.
Hiện nay, tại Thủ đô Hà Nội, TP. HCM, quê hương Bắc Ninh và nhiều tỉnh thành trên cả nước đều có đường phố mang tên ông.
Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam