Sidebar

Magazine menu

26
Sun, Mar

Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XIII và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Công tác Đảng

Ngày 08/08/2022, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XIII và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

 

Tham dự hội nghị có PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ bộ phận Cơ sở II; Ban chi ủy các Chi bộ; các đồng chí trong BCH Công đoàn Cơ sở thành viên; BCH các Công đoàn bộ phận, BCH Đoàn thanh niên, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể các đảng viên các chi bộ trực thuộc tại Cơ sở II. Báo cáo viên tại hội nghị là TS Trần Hải Hà - Giảng viên khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ TP. HCM.

Tại Hội nghị, TS Trần Hải Hà đã trình bày nội dung chính của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm:
- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Báo cáo viên cũng đã trình bày những điểm mới của Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; nội dung Quy định được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được quy định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật.

Hội nghị đã giúp mỗi đảng viên tham dự nắm vững được những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Trên cơ sở đó, các chi bộ, đơn vị, tổ chức đoàn thể, đảng viên, đoàn viên, viên chức vận dụng sáng tạo vào công tác và trong cuộc sống.