Sidebar

Magazine menu

26
Sun, Mar

77 Mùa thu độc lập - Niềm kiêu hãnh Việt Nam và khát vọng hùng cường

Công tác Đảng

Đúng ngày này, cách đây 77 năm, ngày 02/09/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản "Tuyên ngôn độc lập", tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Vững bước trên con đường Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, trong suốt 77 năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam không ngừng đấu tranh bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của dân tộc và quyền tự do, hạnh phúc của Nhân dân với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. 77 năm đã đi qua với biết bao trang sử hào hùng, vẻ vang cùng bao chiến thắng rực rỡ, chói lọi, có thể khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay” như nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bản "Tuyên ngôn độc lập" 77 năm về trước đã gói trọn cả niềm tự hào, kiêu hãnh, sức mạnh của khối đại đoàn kết, khát vọng độc lập, hòa bình và tinh thần, bản lĩnh tự cường của cả dân tộc. “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” - Đó là khát vọng, là lẽ sống của gần 100 triệu đồng bào nước Việt, cũng là khát vọng của nhân loại về một thế giới hòa bình, thống nhất, văn minh và tiến bộ! Đó cũng chính là con đường để Việt Nam “cất cánh”, với khát vọng hùng cường!
Chúng ta tin tưởng rằng phát huy tinh thần, bản lĩnh và ý chí bất diệt của nhân dân Việt Nam ta trong cuộc Cách mạng tháng Tám 77 năm về trước, với một Đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong ước.
Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động, người học trường ĐH Ngoại thương quyết tâm phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần, bản lĩnh của những "Người Ngoại thương", đoàn kết đồng lòng, đổi mới sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm học, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển trường trong giai đoạn mới.