Sidebar

Magazine menu

30
Thu, Nov

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - Người chiến sĩ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam (06/09/1902 - 06/09/2022)

Công tác Đảng

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - Người chiến sĩ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam (06/09/1902 - 06/09/2022).

 

Đồng chí Lê Hồng Phong - Nguyên Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1935 - 1936, sinh ra và lớn lên ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An - một vùng quê có truyền thống yêu nước, với nhiều sĩ phu nổi tiếng. Sinh thời, tận mắt chứng kiến cảnh đất nước lầm than, nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột, đồng chí Lê Hồng Phong đã sớm nuôi trong mình tư tưởng yêu nước và ý chí làm cách mạng. Đồng chí có rất nhiều đóng góp vào việc hình thành chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần đưa cách mạng Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới đúng với những tư tưởng chỉ đạo của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Dù ở cương vị và điều kiện nào, đồng chí Lê Hồng Phong luôn thể hiện một tấm gương sáng ngời của người cộng sản: sống vì Đảng, chết không rời Đảng, trọn đời hy sinh phấn đấu vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.


Với 40 năm tuổi đời, hơn 20 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Hồng Phong là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sỹ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; người con ưu tú của quê hương Nghệ An. Đồng chí là tấm gương sáng về ý chí cách mạng kiên cường, suốt đời chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng cộng sản; đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; tuyệt đối tin tưởng vào tinh thần, sức mạnh và trí tuệ của quần chúng Nhân dân, biết dựa vào Nhân dân để đưa cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo; luôn giữ vững niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng. Trước lúc vĩnh biệt anh em, đồng chí của mình vào trưa ngày 06/09/1942, đồng chí Lê Hồng Phong còn căn dặn: “Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin thắng lợi vẻ vang của cách mạng”. Với những cống hiến xuất sắc trong cuộc đời hoạt động của mình, sự hy sinh cao cả của đồng chí Lê Hồng Phong cùng với tấm gương đấu tranh gan dạ và hy sinh anh dũng của người đồng chí, người bạn đời Nguyễn Thị Minh Khai đã góp phần làm rạng danh cho dân tộc Việt Nam và quê hương Nghệ An.
Học tập, noi gương đồng chí Lê Hồng Phong, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ Nhân dân, luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng và Nhân dân với tinh thần “chí công vô tư”.
Hiện nay, tại Hà Nội, TP. HCM và nhiều tỉnh thành đều có đường phố, trường học mang tên đồng chí Lê Hồng Phong.