Sidebar

Magazine menu

02
Fri, Jun

Hội nghị Tổng kết công tác Đảm bảo chất lượng giai đoạn 2015 - 2020 và Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025

Sự kiện tiêu biểu

Ngày 16/01/2021, Trường ĐHNT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảm bảo chất lượng giai đoạn 2015 - 2020 và Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.

Tham dự Hội nghị có PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội đồng trường, PGS, TS Phạm Thu Hương - Phó Hiệu trưởng, PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Phó Hiệu trưởng, TS. Võ Sỹ Mạnh - Giám đốc TT KT&ĐBCL, lãnh đạo và thành viên tổ ĐBCL các đơn vị trong toàn trường cùng đại diện sinh viên, cán bộ, giảng viên.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS, TS Bùi Anh Tuấn nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng có ý nghĩa sống còn của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong bối cảnh tự chủ đại học hiện nay. Thầy bày tỏ ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu, kết quả đã đạt được trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trong giai đoạn 5 năm vừa qua, trong đó nổi bật nhất phải kể đến công tác kiểm định chất lượng và kiểm định các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Trong giai đoạn này, Nhà trường cũng đã đăng cai tổ chức Diễn đàn Đảm bảo chất lượng ASEAN - QA, thể hiện rõ nét vai trò và vị thế ngày càng cao của Nhà trường trong công tác này. Tuy vậy, bên cạnh đó, công tác này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần phải khắc phục triệt để trong thời gian tới. Thầy đề nghị Hội nghị sẽ là nơi để góp ý, tham mưu, đưa ra nhiều định hướng, giải pháp có tính đột phá chiến lược, thiết thực và hiệu quả nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, từng bước xây dựng "văn hóa chất lượng" trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.


Báo cáo tổng kết tại Hội nghị cho thấy, giai đoạn 2015 - 2020, mặc dù còn gặp phải một số khó khăn, bất cập trong bối cảnh đặc thù của Nhà trường nhưng nhờ có sự quan tâm đặc biệt và thường xuyên, các chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban giám hiệu, nhận thức và năng lực ngày càng được nâng cao của đội ngũ chuyên trách và sự đoàn kết của các đơn vị toàn trường, công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng cũng đã thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, viên chức, giảng viên, người học cùng các bên liên quan khác và đã đạt được một số kết quả quan trọng, có ý nghĩa, điển hình như:
Nhà trường đã xây dựng và ban hành hệ thống văn bản cơ bản để định hướng, chỉ đạo và hướng dẫn triển khai công tác bảo đảm chất lượng; Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong được hình thành và bước đầu triển khai, góp phần nâng cao tính hệ thống của công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng; Nhà trường đã tiến hành thí điểm tham gia đối sánh, xếp hạng trong nước; nghiên cứu tham gia xếp hạng uy tín trên thế giới. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm chất lượng về đào tạo, về NCKH, chuyển giao công nghệ; về mạng lưới, quan hệ đối ngoại, kết nối và phục vụ cộng đồng thường xuyên được quan tâm, chú trọng và triển khai đồng bộ. Năng lực chuyên môn về công tác đảm bảo đảm chất lượng của đội ngũ viên chức của Nhà trường được nâng cao. Hoạt động hợp tác quốc tế về bảo đảm và kiểm định chất lượng được tăng cường; là thành viên tích cực của các tổ chức đảm bảo chất lượng khu vực, quốc tế. Nhà trường đã được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường, xây dựng và triển khai cải tiến hoạt động theo khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục; 8 CTĐT được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT và AUN-QA.


Báo cáo, tham luận của ThS. Trần Đắc Lộc – Phó Trưởng phòng QLĐT, PGS, TS Vũ Hoàng Nam – Trưởng phòng QLKH, ThS. Nguyễn Huyền Minh – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng TT&QHĐN, ý kiến thảo luận tại Hội nghị cũng đã đề xuất mục tiêu chung, 8 mục tiêu cụ thể, 11 chỉ tiêu phấn đấu, giải pháp và kế hoạch hành động giai đoạn 2021 - 2025, như 6 giải pháp đảm bảo chất lượng về chiến lược, kế hoạch, hệ thống ĐBCL bên trong và xếp hạng; 5 giải pháp đảm bảo chất lượng về đào tạo; 3 giải pháp đảm bảo chất lượng về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; 4 giải pháp đảm bảo chất lượng hợp tác, đối tác, mạng lưới, quan hệ đối ngoại và phục vụ cộng đồng và 3 giải pháp về nguồn lực. Ý kiến thảo luận, góp ý tại hội nghị rất sôi nổi, thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cá nhân, đơn vị đối với công tác đặc biệt quan trọng này.