Sidebar

Magazine menu

11
Sun, Jun

Cảm ơn Ngoại thương đã cho chúng em - K56 những ngày như thế

Sự kiện tiêu biểu

Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau!

Từ ngày hôm nay, các tân cử nhân, tân thạc sĩ, tân tiến sĩ sẽ chính thức trở thành những cựu sinh viên, cựu học viên của Nhà trường. Mong rằng dù trên bất cứ chặng đường nào của cuộc đời, các bạn hãy luôn nhớ có một mái Nhà mang tên Ngoại thương, có một Gia đình mang tên Ngoại thương luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay yêu thương để đón những “đứa con xa trở về Nhà”.

https://drive.google.com/file/d/13YsSzVOeQVM_HzqFOlDwIN2PTpNmv8vZ/view
-----
Copyright:
Use of "From Now On" (The Greatest Showman) sound: cover by Peter Hollens feat. The Hollensfamily (https://www.youtube.com/watch?v=4F_Rikbar0Q) under Agreement on Sep. 22, 2021 (Permission given by Hazel Cañizares representing Legendary Vocals by Peter Hollens).