Sidebar

Magazine menu

29
Mon, May

Hội nghị sơ kết các chương trình công tác trọng tâm của Cơ sở II tại TP. HCM giai đoạn 2021 - 2026

Tin tức khác

Ngày 30/06/2022, Cơ sở II tại TP. HCM tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết các chương trình công tác trọng tâm giai đoạn 2021 - 2026 đã thực hiện trong năm học 2021 - 2022.

Tham dự hội nghị có PGS, TS Nguyễn Xuân Minh - Đảng ủy viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II cùng các thầy cô trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị tại Cơ sở II.
Thay mặt Ban Giám đốc Cơ sở II, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện 10 chương trình công tác trọng tâm của Cơ sở II trong năm học 2021 - 2022 gồm:
- Chương trình 1: Hoàn thiện cơ sở vật chất và khuôn viên.
- Chương trình 2: Hoàn thiện hình thức tổ chức Cơ sở II.
- Chương trình 3: Xây dựng đề án thí điểm thu nhập tăng thêm tại Cơ sở II.
- Chương trình 4: Xây dựng chuyên ngành đào tạo mới.
- Chương trình 5: Chuyển đổi số.
- Chương trình 6: Chuyển giao khoa học công nghệ vì cộng đồng và hội nhập quốc tế.
- Chương trình 7: Ứng dụng di động trong công tác đào tạo và tuyển sinh tại Cơ sở II.
- Chương trình 8: Triển khai hoạt động truyền thông trên nền tảng đa kênh.
- Chương trình 9: Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện người học.
- Chương trình 10: FTUER - HCM - Tỏa sáng vì cộng đồng.
Tiếp đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của Cơ sở II trong năm học 2021-2022 và kế hoạch triển khai chương trình trong năm học 2022-2023.