Sidebar

Magazine menu

04
Sun, Jun

Tập huấn về công tác đấu thầu qua mạng tại Cơ sở II TP. HCM

Tin tức khác

Ngày 29/07/2022, Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức Tập huấn về công tác lập hồ sơ đấu thầu, cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

Tham dự buổi tập huấn có ThS. Phạm Thu Thủy – Phó Giám đốc Cơ sở II, lãnh đạo và viên chức các đơn vị thực hiện hồ sơ đấu thầu tại Cơ sở II.

Tại buổi tập huấn, ThS. Phạm Thu Thủy đã trình bày nội dung về công tác lập hồ sơ tại Cơ sở II theo Quyết định số 3708/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng về quy trình phân cấp quản lý, đầu tư mua sắm đấu thầu tại trường ĐH Ngoại thương và phổ biến Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Buổi tập huấn mang lại nhiều giá trị đối với các viên chức tham gia thực hiện hồ sơ đấu thầu tại Cơ sở II, giúp viên chức kịp thời nắm bắt được các quy định mới liên quan đến công tác đấu thầu và nắm rõ một số lưu ý quan trọng khi thực hiện hồ sơ. Tại buổi tập huấn, các viên chức tham dự đã trao đổi nhiệt tình, chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực trong quá trình thực thi công việc.