Sidebar

Magazine menu

11
Sun, Jun

Hội nghị đối thoại thường niên với viên chức các đơn vị năm 2022 tại Cơ sở II TP. HCM

Tin tức khác

Nhằm kịp thời nắm bắt những vướng mắc, khó khăn của từng đơn vị và viên chức trong quá trình thực hiện công tác, đồng thời phát huy tinh thần dân chủ trong nhà trường, khuyến khích viên chức mạnh dạn đề xuất ý tưởng sáng tạo trên cơ sở bám sát điều kiện thực tiễn, trong hai ngày 03 và 04/10/2022, Cơ sở II tại TP. HCM đã triển khai tổ chức Hội nghị đối thoại thường niên với viên chức của các đơn vị năm 2022.

 

Hội nghị có sự tham dự của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc Cơ sở II, các thầy cô trong Ban Giám đốc Cơ sở II cùng toàn thể viên chức và người lao động tại các đơn vị trực thuộc Cơ sở II.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo khái quát về tình hình công tác tại đơn vị, những thuận lợi và khó khăn mà đơn vị gặp phải trong quá trình triển khai công tác.

Trong không khí thân tình, cởi mở tại hội nghị, viên chức các đơn vị đã gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc cũng như lãnh đạo các đơn vị đã luôn sâu sát, tạo điều kiện tối đa để viên chức phát huy năng lực, đạt hiệu suất công việc, và có những hỗ trợ kịp thời giúp viên chức có thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các viên chức cũng chia sẻ thẳng thắn về những vướng mắc, khó khăn còn tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó đề xuất giải pháp thích hợp trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, các đơn vị tiếp tục đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng các mảng công tác tại từng đơn vị tại Cơ sở II.

Ban Giám đốc đã lắng nghe, trao đổi và chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tại các đơn vị, đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp để cải thiện hiệu quả công tác chung và có những giải đáp cũng như chỉ đạo về phương hướng khắc phục những hạn chế, khó khăn còn tồn tại.

PGS, TS Nguyễn Xuân Minh đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của các đơn vị trong thời gian qua cũng như sự gắn kết và chủ động với tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể viên chức để hoàn thành công tác một cách hiệu quả. Thầy cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục chủ động thực hiện công tác với tinh thần chia sẻ, trách nhiệm, sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ hướng đến sự phát triển chung của Cơ sở II trong thời gian tới.
-----