Sidebar

Magazine menu

28
Sun, May

Tập huấn đảm bảo chất lượng về kết nối phục vụ cộng đồng, thực hiện các quy định đảm bảo chất lượng đối với công tác hỗ trợ người học tại Cơ sở II

Tin tức khác

Nhằm tăng cường hoạt động kết nối, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm trong công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị thuộc Cơ sở II, đảm bảo triển khai, thu thập minh chứng liên quan về kết nối phục vụ cộng đồng, thực hiện các quy định đảm bảo chất lượng đối với công tác hỗ trợ người học theo văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, ngày 25/10/2022, Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức buổi tập huấn đảm bảo về kết nối phục vụ cộng đồng, thực hiện các quy định đảm bảo chất lượng đối với công tác hỗ trợ người học tại Cơ sở II.


Tham dự buổi tập huấn có các viên chức phụ trách đảm bảo chất lượng tại các đơn vị: Ban KT&ĐBCL, Ban CTCT&SV, Ban TT&QHĐN, Ban QLĐT, Ban ĐTQT và các viên chức quan tâm.
Tại buổi tập huấn, ThS Trần Thị Ngọc Anh - Phó Trưởng Ban KT&ĐBCL đã trình bày, phân tích những nội dung liên quan đến công tác đảm bảo về kết nối phục vụ cộng đồng, thực hiện các quy định đảm bảo chất lượng đối với công tác hỗ trợ người học tại Cơ sở II và danh mục minh chứng gợi ý theo yêu cầu của tiêu chuẩn 17, tiêu chuẩn 21 của Thông tư 12/2017/TT-BGD&ĐT.
Buổi tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí cởi mở, đem đến cho các viên chức tham dự nhiều kiến thức, kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng cũng như trong việc thu thập minh chứng từ các đơn vị liên quan.