Sidebar

Magazine menu

04
Sun, Jun

Thông báo về việc cấp phát email sinh viên cho Sinh viên trường Đại học Ngoại thương (từ 2/2017)

Quy định về sử dụng thư điện tử và Website

Tin tức khác

Thông báo về việc cấp phát email sinh viên cho Sinh viên trường Đại học Ngoại thương (từ 2/2017)

THÔNG BÁO

Về việc cấp phát email sinh viên cho Sinh viên trường Đại học Ngoại thương

Căn cứ vào Quyết định số 1930/QĐ-ĐHNT ngày 3/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc ban hành Quy định về tổ chức và sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của Trường Đại học Ngoại thương, nhằm tạo sự thống nhất trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, Nhà trường triển khai cấp phát email cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên chính quy các khóa K51, 52, 53, 54 và K55

Sinh viên của khoa Đào tạo quốc tế, khoa Đào tạo tại chức

Học viên cao học, NCS

2. Thời hạn đăng ký

Từ ngày tháng 2/2017 đến hết tháng 4/2017. Trong thời hạn này, sinh viên có thể đăng ký Online, thông tin được kiểm tra và cấp phát Email, gửi username, password đến Email cá nhân trong vòng 48 giờ.

3. Các thông tin Sinh viên nhận được từ nhà trường qua Email và các ứng dụng kèm theo.

- Các thông báo của nhà trường (Lịch thi, điểm rèn luyện, điểm thi...)

- Tài khoản học trực tuyến miễn phí

- Sách Ebook, các phần mềm miễn phí hữu ích

- Sử dụng ứng dụng Google Drive (Lưu trữ dữ liệu online Không giới hạn dung lượng)

4. Quy chế khi sử dụng Email sinh viên

-  Sinh viên, học viên có trách nhiệm bảo quản email khi nhận được và sử dụng theo quy định.

- Chỉ dùng Email của trường để nhận các thông báo từ nhà trường và các công việc liên quan đến học tập và nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên.

- Cấm dùng Email này vào các mục đích khác, nếu vi phạm, tài khoản sẽ bị đóng và bị xử lý theo quy định.

Download và xem chi tiết Quy định tại đây – Click here.

5. Hướng dẫn đăng ký

Đăng ký Online tại đây – Click here 

Ví dụ Email đăng ký:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (đăng ký theo họ tên tùy ý .khóa)

Kiểm tra thông tin Email ftu tại địa chỉ http://tracuuthongtin.ftu.edu.vn

6. Đơn vị cấp phát và hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng

Trung tâm Thông tin và Khảo thí

Tầng 3, Nhà G, Trường Đại học Ngoại thương

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                     

Tel: 043.8356800 (Số lẻ: 333) – Phụ trách: Mr. Đức (0906.289595), Mr. Lễ (0977.234523)

Lưu ý:

- Tất cả sinh viên đang học tại trường phải đăng ký Email để nhận các thông báo từ nhà Trường.

- Sinh viên đang sử dụng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vẫn phải đăng ký lại để thống nhất theo quy định (vẫn được dùng Email hiện tại).