Sidebar

Magazine menu

10
Sat, Dec

Hội nghị “Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong giảng viên tại Cơ sở II TP. HCM”

Công tác Đảng

Ngày 13/4/2022, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II TP. HCM đã tổ chức Hội nghị “Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong giảng viên tại Cơ sở II” nhằm tìm ra các giải pháp giúp các đơn vị phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố tích cực để tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng trong đội ngũ giảng viên Cơ sở II.

 Báo cáo tại hội nghị, PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó Giám đốc Cơ sở II đã báo cáo tóm tắt về công tác phát triển Đảng trong giảng viên nói chung và viên chức quản lý các Bộ môn nói riêng. Đồng thời, Ban Chi ủy Chi bộ Giảng viên Cơ sở II, các viên chức quản lý các Bộ môn đã có những phát biểu, chia sẻ thông tin về tư tưởng, định hướng của giảng viên tại Bộ môn.

Phát biểu kết luận hội nghị, PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Cơ sở II nhấn mạnh Đảng bộ bộ phận đã thống nhất định hướng việc đào tạo bồi dưỡng tất cả lãnh đạo các Bộ môn tại Cơ sở II đều phấn đầu trở thành Đảng viên. Bên cạnh công tác chuyên môn, các viên chức quản lý các Bộ môn cần phải có tính tiên phong gương mẫu, ý thức trách nhiệm chung với toàn Cơ sở. Thầy yêu cầu chi bộ Giảng viên, Ban Chủ nhiệm các Bộ môn cần tích cực vận động giảng viên là những quần chúng ưu tú để giới thiệu phát triển Đảng.

Kết thúc hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận đã đặt ra những định hướng, nhiệm vụ chính trị cho Chi bộ Giảng viên, Ban Chủ nhiệm các Bộ môn trong thực hiện các công tác phát triển Đảng đối với giảng viên tại các Bộ môn của Cơ sở II.