Sidebar

Magazine menu

18
Tue, Jun
48 Bài viết mới

Giới thiệu về Ban giám hiệu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban giám hiệu

Giới thiệu về Ban giám hiệu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

1. Đồng chí PGS, TS Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.
2. Đồng chí PGS, TS Phạm Thu Hương - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường.
3. Đồng chí PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng