Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul
38 Bài viết mới

Chứng nhận kiểm định chương trình đào tạo AUN-QA

Công khai

Dưới đây là các chương trình đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương đã được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA:

STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀY CẤP HIỆU LỰC
1

Chương trình Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại 

(Bachelor in International Business Economics)

18/02/2019 17/02/2024
2

Chương trình Chất lượng cao Kinh tế quốc tế 

(Bachelor in International Economics)

18/02/2019 17/02/2024
3

Chương trình Chất lượng cao Quản trị kinh doanh quốc tế 

(Bachelor in International Business Management)

18/02/2019 17/02/2024
4

Chương trình Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế 

(Bachelor in Banking and International Finance)

18/02/2019 17/02/2024
5

Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại

(Advanced Programme in International Economics)

 
16/08/2021
 
 
15/08/2026
 
6

Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế

(Advanced Programme in International Business Management)

 

 16/08/2021 

 
15/08/2026
 
7

Chương trình Thạc sỹ Tài chính ngân hàng định hướng nghiên cứu 

(Master of Science in Banking and Finance)

 

 16/08/2021

 
15/08/2026
 
8

Kế toán kiểm toán định hướng nghề nghiệp quốc tế ACCA

(Bachelor in Accounting (Accounting - Auditing) ACCA - Oriented High Quality Program)

 

08/05/2022

 

 

07/05/2027 

9  Thạc sĩ Luật kinh tế định hướng ứng dụng

(Master of Economic Law)

08/05/2022   07/05/2027