Sidebar

Magazine menu

18
Tue, Jun
48 Bài viết mới

Giới thiệu Ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐHNT, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng Ủy

I. Ban Chấp hành Đảng bộ

Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường Đại học Ngoại thương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức vào ngày 28-29/06/2020 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường có 11 đồng chí.
1. Đồng chí Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.
2. Đồng chí Lê Thị Thu Thủy - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường.
3. Đồng chí Phạm Thu Hương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường.
4. Đồng chí Hoàng Tuấn Dũng - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Bí thư Đoàn thanh niên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.
5. Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính
6. Đồng chí Vũ Thị Hiền - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường.
7. Đồng chí Bùi Thị Lý - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
8. Đồng chí Vũ Hoàng Nam - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Phó Tổng biên tập Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
9. Đồng chí Tăng Văn Nghĩa - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Sau Đại học.
10. Đồng chí Nguyễn Xuân Minh - Đảng uỷ viên, Bí thư Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Giám đốc Cơ sở II.
11. Đồng chí Đào Ngọc Tiến - Đảng uỷ viên, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

II. Ban Thường vụ Đảng ủy
Ban Thường vụ Đảng ủy thay mặt Đảng uỷ giải quyết các công việc của Đảng bộ trong thời gian giữa hai kỳ họp của Đảng uỷ.
Ban Thường vụ Đảng uỷ trường Đại học Ngoại thương khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí sau:
1. Đồng chí Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.
2. Đồng chí Lê Thị Thu Thủy - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường.
3. Đồng chí Phạm Thu Hương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường.

1. Ban Tổ chức Đảng ủy
Ban Tổ chức Đảng uỷ trường Đại học Ngoại thương khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chức năng tham mưu giúp Đảng uỷ về công tác xây dựng Đảng và các vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ trong Trường.

2. Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ.
Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ trường Đại học Ngoại thương khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các đồng chí sau:
1. Đồng chí Phạm Thu Hương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường.
2. Đồng chí Đào Ngọc Tiến - Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Ủy viên.
3. Đồng chí Võ Sỹ Mạnh - Bí thư Chi bộ, GĐ Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Uỷ viên.
4. Đồng chí Nguyễn Lệ Hằng - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thanh tra, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Uỷ viên.
5. Đồng chí Phạm Như Quỳnh - Bí thư Chi bộ, Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy, Ủy viên.

3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Ban Tuyên giáo Đảng uỷ trường Đại học Ngoại thương khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là cơ quan giúp việc của Đảng ủy. Ban Tuyên giáo cùng với Văn phòng Đảng uỷ dự thảo các chương trình, kế hoạch công tác, định kỳ báo cáo với Đảng uỷ tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo theo tháng, theo quý hoặc theo năm.

4. Ban Chuyên môn
Ban Chuyên môn Đảng uỷ trường Đại học Ngoại thương khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có chức năng tham mưu giúp Đảng uỷ việc lãnh đạo công tác chuyên môn trong Trường.

5. Ban Kế hoạch phát triển
Ban Kế hoạch phát triển Đảng uỷ trường Đại học Ngoại thương khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có chức năng tham mưu giúp Đảng uỷ việc lãnh đạo công tác thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của Trường.

6. Văn phòng Đảng uỷ
Là đơn vị trực thuộc Đảng ủy Trường, có chức năng tham mưu và hậu cần, phục vụ sự lãnh đạo, điều hành công tác của Đảng ủy và thực hiện công tác Đảng vụ của Đảng ủy.
Văn phòng Đảng uỷ gồm 02 đồng chí sau:
1. Đồng chí Phạm Như Quỳnh - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Chuyên viên VPĐU.
2. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Chuyên viên VPĐU.