Sidebar

Magazine menu

29
Wed, May
21 Bài viết mới

Cơ sở Quảng Ninh

Các đơn vị

https://csquangninh.ftu.edu.vn/

Cơ sở Quảng Ninh - Trường Đại học Ngoại thương được thành lập ngày 01/11/2009 theo Quyết định số 957/QĐ-ĐHNT-TCHC của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương trên cơ sở Quyết định số 2765/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển giao Trường Trung học Nông Lâm Ngư nghiệp Quảng Ninh về Trường Đại học Ngoại thương.

Cơ sở Quảng Ninh là cơ sở đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại thương, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý cán bộ, đào tạo, quản lý tài chính, tài sản, triển khai nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế tại Quảng Ninh; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.

Cơ cấu tổ chức hiện nay của Cơ sở Quảng Ninh gồm có Ban Giám đốc; Các ban chức năng: Ban Quản lý đào tạo & Công tác sinh viên; Ban Hành chính - Quản trị, Ban Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế, Tổ Kế hoạch -Tài chính; Các tổ chức chính trị, đoàn thể: Chi bộ Đảng, Công đoàn bộ phận, Liên Chi đoàn TNCS HCM. Tổng các cán bộ viên chức của cơ sở là 19 người.

Lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc:  TS Nguyễn Bình Minh

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Quốc Tuân

Các dấu mốc quan trọng của Cơ sở:

 • Năm học 2010 - 2011: Tuyển sinh khóa đầu tiên đại học VLVH, đại học văn bằng 2.
 • Năm 2010 - 2011: Được giao tuyển sinh và đào tạo một phần chương trình thạc sĩ.
 • Năm học 2011 - 2012: Tuyển sinh và đào tạo khóa đại học chính quy đầu tiên.
 • Năm học 2019 - 2020: Được cấp con dấu và tài khoản riêng
 • Năm 2020 được phê duyệt Danh mục công tác phân cấp cho Cơ sở Quảng

Sau hơn 10 năm thành lập, xây dựng và phát triển, Cơ sở Quảng Ninh từng bước đi vào hoạt động ổn định và đã đạt được một số thành tựu nhất định, trở thành cơ sở đào tạo đại học có chất lượng, uy tín trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và khu vực.

Về hoạt động đào tạo

Tính đến năm học 2021 - 2022, Cơ sở Quảng Ninh đã tuyển sinh và tổ chức đào tạo gần 3000 sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo: Đại học chính quy, Văn bằng 2, VLVH các chuyên ngành: Kế toán-Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị du lịch khách sạn, Quản trị kinh doanh quốc tế; đào tạo một số học phần các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Điều hành cao cấp - EMBA, Luật kinh tế, Kinh doanh thương mại, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Meiho (Đài Loan); Trong đó, hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy; Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao (đạt 98%). Hơn 1.200 học viên, sinh viên hệ đào tạo đại học văn bằng 2, VLVH và đào tạo thạc sĩ đã tốt nghiệp, đa số học viên sau khi tốt nghiệp đều giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp nhà nước cũng như tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và khu các khu vực lân cận.

Hiện nay, quy mô đào tạo của Cơ sở Quảng Ninh là khoảng 600 sinh viên, học viên. Hàng năm, Cơ sở tổ chức tuyển mới gần 250 sinh viên, học viên các hệ đào tạo cho các chuyên ngành của Nhà trường, trong đó khoảng 150 sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy, 100 học viên hệ đào tạo trình độ thạc sĩ. Ngoài ra Cơ sở Quảng Ninh cũng tổ chức tuyển sinh một số lớp bồi dưỡng ngắn hạn về ngoại ngữ, chuyên môn. Có thể nói hơn 10 năm qua, Cơ sở Quảng Ninh - Trường ĐH Ngoại thương đã góp một phần đáng kể trong việc đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực, đóng góp vào sự phát triển chung cho tỉnh Quảng Ninh.

Về phát triển nguồn nhân lực

Công tác phát triển nguồn nhân lực của Cơ sở luôn được quan tâm chú trọng trông qua công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Kết quả sau 10 năm xây dựng và phát triển, chất lượng nguồn nhân lực tại Cơ sở không ngừng được nâng cao, số cán bộ viên chức có trình độ từ thạc sĩ trở lên chỉ chiếm 8/3% tổng số cán bộ viên chức năm 2009 đã tăng lên 52.6% năm 2021 và hiện đang có 03 giảng viên tham gia khóa đào tạo tiến sĩ (01 giảng viên đang học tập ở nước ngoài); 02 viên chức đang theo học Thạc sĩ. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Hoạt động NCKH tại đơn vị: Trong những năm qua, CSQN đã đạt được nhiều thành công trong hoạt động NCKH: Chủ trì thực hiện được 14 đề tài KH&CN các cấp, trong đó có 03 đề tài cấp Bộ, 04 đề tài cấp Tỉnh và 07 đề tài cấp Cơ sở; công bố 06 bài báo quốc tế, 27 bài báo tạp chí khoa học trong nước, 67 bài hội thảo cấp quốc tế, cấp quốc gia và cấp trường; làm chủ biên 2 giáo trình và 1 sách tham khảo. Ngoài ra, CBGV của đơn vị còn là thành viên tham gia các đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Nghị định thư, cấp Tỉnh, cấp cơ sở khác.

Hàng năm CSQN chủ trì và phối hợp triển khai tổ chức từ 3-4 hội thảo khoa học cấp trường, tổ chức từ 4-6 tọa đàm khoa học cho CBGV và học viên, sinh viên tại đơn vị và có sự tham gia của CBGV các trường đại học, các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý của các cơ quan, doanh nghiệp tại Quảng Ninh. Một số hội thảo, tọa đàm tại CSQN có mời các sinh viên quốc tế, các giáo sư, các nhà khoa học từ các trường đại học của các nước và vùng lãnh thổ, các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán của nước ngoài tới tham dự, báo cáo và thảo luận.

Hàng năm, số đề tài nghiên cứu của sinh viên tham gia các cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học, cuộc thi Chuyên môn học thuật, cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật, cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo có xu hướng tăng. Sinh viên các khoá tại CSQN có nhiều công trình NCKH đạt giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường và cấp Bộ.

Phối hợp với tỉnh Quảng Ninh trong NCKH: Thực hiện tốt vai trò là cầu nối về hợp tác và nghiên cứu khoa học giữa Nhà trường với tỉnh Quảng Ninh. Nhà trường cùng Cơ sở Quảng Ninh đã phối hợp với các Sở, ban ngành, các đối tại địa phương để chủ trì thực hiện 07 đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh theo yêu cầu thực tiễn và đặt hàng của tỉnh Quảng Ninh; phối hợp với Sở KH&CN Quảng Ninh tổ chức các hội thảo khoa học có chủ đề theo yêu cầu thực tiễn tại địa phương.

Ngoài ra Cơ sở còn tham gia một số hoạt động cộng đồng có tính chất nghiên cứu, đào tạo của Tỉnh như cuộc thi sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng thương hiệu; Giám đốc Cơ sở là UVBCH của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Quảng Ninh, tích cực tham gia góp ý phản biện xã hội cho các đề án, dự án, các chính sách mới của tỉnh Quảng Ninh:

Phối hợp với Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh Quảng Ninh trong cuộc thi Sáng tạo dịch vụ Tỉnh Quảng Ninh lần 1 (2016 - 2017): Trường đóng góp 5/11 đề án dự thi đạt giải trong cuộc thi về ý tưởng Du lịch sáng tạo của Tỉnh, trong đó 2 Giải nhì Ý tưởng Du lịch sáng tạo (về ứng dụng công nghệ thực tế ảo/thực tế tăng cường - VR/AR trong dịch vụ du lịch & ý tưởng về Lễ hội ẩm thực đường phố Hạ Long);Phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo lần 1 (2018 - 2019) và giảng viên của Trường là thành viên Ban Giám khảo cuộc thi; tham gia hoạt động của Liên hiệp các Hội KT-KT tỉnh Quảng Ninh, tư vấn và phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách, nghị quyết, văn kiện quan trọng của tỉnh Quảng Ninh.

Đề xuất với Nhà trường cử giảng viên tham gia giảng dạy các khóa đào tạo, tập huấn về Thương hiệu, Kênh phân phối, tổ chức Hội chợ triển lãm tại Quảng Ninh. 

Về xây dựng cơ sở vật chất

Về đầu tư cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí của Trường: Những năm qua, ngoài việc kinh phí để bổ sung phương tiện đi lại (trang bị mới 01 xe ô tô 07 chỗ, nhận chuyển giao 01 xe ô tô 14 chỗ từ Trụ sở chính), trang thiết bị cho các phòng học, phòng làm việc, cải tạo sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất; Nhà trường đã đầu tư nâng cấp sửa chữa lớn một số hạng mục: Các phòng vệ sinh khu giảng đường; hệ thống mái các khu nhà A, B, C, G và đầu tư cải tạo, sửa chữa lớn nhà thư viện (Nhà C); Cải tạo nâng cấp phòng học tầng 2 nhà B; bổ sung lắp đặt trang thiết bị nội thất cho các phòng học, phòng làm việc và nhà công vụ; bổ sung lắp đặt trang thiết bị khu nhà hội trường D; Cải tạo chống xuống cấp CSVC (Sân đường, KTX) lần 1 năm 2020 và đang chuẩn bị khởi công Cải tạo chống xuống cấp CSVC lần 2 tại Cơ sở Quảng Ninh.

Về xã hội hóa trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất: Thực hiện chủ trương xã hội hóa trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, những năm qua Cơ sở Quảng Ninh thông qua các thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp đã kêu gọi tài trợ, đầu tư xây dựng 03 công trình: Cải tạo, nâng cấp phòng Hội thảo quốc tế Đông Bắc; Xây mới nhà Hội trường D; Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống sân đường khu nhà thư viện, lắp đặt màn hình led nhà hội trường D. 

Hoạt động hợp tác

Hợp tác quốc tế: Cơ sở Quảng Ninh phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế triển khai thường xuyên cho sinh viên tại Cơ sở tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế, hàng năm đón tiếp từ 5-6 đoàn sinh viên quốc tế với trên 500 sinh viên đến giao lưu văn hóa và chia sẻ kinh nghiệm học tập.

Hàng năm CS Quảng Ninh tổ chức các buổi tọa đàm khoa học; mời các Giáo sư, các nhà khoa học từ các trường đại học của Mỹ, Anh, Pháp, Nhật đến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Các năm học từ 2015 đến 2018, Cơ sở Quảng Ninh đã tiếp nhận 01 GV tình nguyện người Mỹ về tham gia giảng dạy tiếng Anh cho cán bộ và sinh viên tại Cơ sở.

Hợp tác với địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp: Là đầu mối phối hợp với Sở GD và ĐT để dự thảo đánh giá thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2020 và đề xuất nội dung cho thỏa thuận tiếp theo.

Những năm qua Cơ sở đã hợp tác với nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và ký kết 8 thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ sinh viên đi thực tế và thực tập tại doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp và khu công nghiệp.

Với các thành tích đạt được, Cơ sở Quảng Ninh đã được nhận nhiều danh hiệu khen thưởng các cấp:

 • Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp Trường liên tục từ năm học 2011 - 2012 đến 2018 - 2019.
 • Đạt danh hiệu TTLĐ XS cấp Bộ năm học 2015 – 2016; 
 • Năm học 2018 - 2019: đạt danh hiệu TTXS trong công tác giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học năm học 2017 - 2018 và danh hiệu TTLĐXS cấp Bộ.
 • Năm học 2015 - 2016: được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT.
 • Năm học 2017 - 2018: được nhận Giấy khen của Sở GD&ĐT tỉnh QN
 • Năm 2019: được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh
 • Năm học 2018 - 2019: được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT.
 • Năm học 2020-2021: đạt danh hiệu TTLĐXS cấp Bộ

Lãnh đạo Cơ sở Quảng Ninh qua các thời kỳ

 1. TS Nguyễn Trọng Hải (Phó Giám đốc thường trực, 2009 -2016)
 2. TS Nguyễn Phúc Hiền (2016 - 06/2021)
 3. TS Nguyễn Bình Minh (06/2021 - nay)