Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul
38 Bài viết mới

Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Các đơn vị

http://ieit.edu.vn/ 

Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp (tiền thân là Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế) thành lập ngày 17/06/2011, theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương với chức năng nhiệm vụ chính là tổ chức các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về kinh tế và quản trị cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Tháng 6/2012 Viện được Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội cấp phép hoạt động với các chức năng chính: nghiên cứu khoa học về kinh tế và thương mại quốc tế; dịch vụ khoa học và công nghệ; tư vấn, đào tạo; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; thông tin khoa học công nghệ; tổ chức hội thảo, hội nghị; hợp tác quốc tế.

Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng nghiên cứu, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng và tư vấn; cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo và chuyển giao; phát hành các ấn phẩm công bố kết quả nghiên cứu tới doanh nghiệp và cộng đồng, thúc đẩy hoạt động gắn kết lý luận với thực tiễn của Trường.

Viện hiện có 02 cán bộ viên chức thuộc biên chế của Trường cùng nhiều cán bộ hợp đồng và đội ngũ cộng tác viên. Các hoạt động của Viện chia thành các mảng thuộc các bộ phận Nghiên cứu mạnh, R&D, Đào tạo và tư vấn, Dịch vụ số, Tài chính - Kế toán, Marketing và Truyền thông.

Viện nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cấp Trường.

Lãnh đạo đơn vị:

Viện trưởng: PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh (2011 - nay)

Phó Viện trưởng: TS Nguyễn Thị Khánh Trinh

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh (2011 - nay)