Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul
38 Bài viết mới

Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao

Các đơn vị

Website: Đang xây dựng

Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao trường Đại học Ngoại thương có tiền thân là Bộ môn Giáo dục thể chất thuộc Khoa Cơ bản của nhà trường theo quyết định số 41 /QĐ-ĐHNT ngày 16/01/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương.

Trung tâm giáo dục thể chất và thể thao được tổ chức theo mô hình đặc thù, thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động thể dục, thể thao cho viên chức, người lao động và sinh viên trong trường.
Cùng với các nhiệm vụ chung, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao có các nhiệm vụ chuyên môn như: Xây dựng chương trình đào tạo, triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập giảng dạy các môn Giáo dục Thể chất trong tất cả các chương trình đào tạo bậc đại học trong toàn trường và các đơn vị khác theo yêu cầu và khả năng của Trung tâm; Tham gia tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường; Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ; Chủ trì và phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo định kỳ rà soát, đánh giá và nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo; Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập do Hiệu trưởng giao; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.
Bên cạnh đó, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao còn có nhiệm vụ tổ chức hoạt động thể thao cho viên chức và sinh viên như: Lập kế hoạch tổ chức các giải thể dục thể thao trong Trường Đại học Ngoại thương; thành lập và huấn luyện các đội tuyển của Nhà trường tham gia các giải từ cấp thành phố, ngành giáo dục đến các giải Toàn quốc; Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ chuyên môn cho các Câu lạc bộ sinh viên; Chủ trì và phối hợp với Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và các hoạt động khác liên quan đến lĩnh vực giáo dục thể chất cho cán bộ, viên chức, sinh viên khi có yêu cầu.
Tổng số cán bộ, viên chức của đơn vị có 07 thành viên.
Lãnh đạo phụ trách đơn vị: Phó hiệu trưởng, PGS, TS Đào Ngọc Tiến,.
Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao đã triển khai hiệu quả các hoạt động giảng dạy cho sinh viên chính quy đặc biệt đã có những thay đổi, điều chỉnh về phương pháp giảng dạy nhằm thích ứng phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh toàn bộ sinh viên nhà trường phải học theo hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó vẫn duy trì và phối hợp với Công đoàn trường tổ chức tập luyện các CLB thể thao như Bóng bàn, Gym, Bóng đá, Tennis với yêu cầu tuân thủ 5K của Bộ Y tế khi tham gia tập luyện. Thông qua tập luyện thể thao các cán bộ viên chức đã nâng cao sức khỏe cho bản thân, vẫn luôn dữ được tinh thần, thể trạng tốt để duy trì công việc và phòng chống dịch.
Là một đơn vị mới còn non trẻ với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể viên chức trong Trung tâm, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo phụ trách Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao đạt được những thành tích nổi bật như sau:
Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cấp Trường năm học 2020 – 2021.
Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa tặng Giấy khen công nhận danh hiệu “Đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao Quận Đống Đa năm học 2020 – 2021”.
Sở văn hóa và thể thao thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua “Trường tiên tiến xuất sắc Thể dục thể thao, năm học 2020 - 2021”.
Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ
1. PGS, TS Đào Ngọc Tiến (Từ tháng 1/2021 – nay)