Sidebar

Magazine menu

18
Tue, Jun
48 Bài viết mới

Khoa Sau Đại học

Các đơn vị

http://sdh.ftu.edu.vn/

Trường Đại học Ngoại thương triển khai đào tạo sau đại học từ năm 1994 (theo Quyết định số 450/TTg ngày 24/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học). Để triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học, Khoa Sau đại học đã được thành lập ngày 30/8/1995 theo Quyết định số 2992/GD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Khoa Sau đại học có chức năng tổ chức, quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ; phát triển chương trình đào tạo mới, xây dựng các quy chế đào tạo, phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và tham mưu cho Hiệu trưởng phát triển đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ trong toàn trường.
Tổng số cán bộ, viên chức của đơn vị có 09 thành viên.

Lãnh đạo đơn vị gồm có:
Trưởng khoa: PGS, TS Tăng Văn Nghĩa
Phó Trưởng khoa: TS Nguyễn Văn Cảnh
Vào thời điểm thành lập, hoạt động đào tạo sau đại học mới chỉ mang tính đơn ngành với chuyên ngành Kinh tế Thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế (nay là ngành Kinh tế quốc tế) đối với cả hai trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Đến nay đào tạo sau đại học đã có 5 ngành với 11 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ bao gồm cả định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng và 2 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, trong đó có các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.
Hợp tác quốc tế về đào tạo sau đại học của Nhà trường trong những năm qua cũng có những bước phát triển vượt bậc. Khoa đã tham gia triển khai nhiều dự án hợp tác đào tạo và nghiên cứu sau đại học với các trường đại học nước ngoài. Trong khuôn khổ của đào tạo sau đại học, nhiều hoạt động hợp tác và trao đổi khoa học giữa các nhà khoa học trong nước với các nhà khoa học nước ngoài được triển khai thường xuyên. Những hoạt động hợp tác nổi bật với các đối tác như University of Augsburg (CHLB Đức), Viện WTI (World Trade Institute, Thụy Sĩ), University of Nantes, University of Rennes II (CH Pháp)…góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học của Trường Đại học Ngoại thương.
Đến nay, Khoa đã tổ chức đào tạo được 28 khoá đào tạo trình độ thạc sĩ với tổng số trên 5882 học viên cao học và 26 khoá đào tạo trình độ tiến sĩ với tổng số gần 300 nghiên cứu sinh. Trong đó, có gần 1000 học viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Cộng hoà DCND Lào, Vương quốc Căm-pu-chia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ, Haiti, Pháp, CHLB Đức... tham gia vào các khóa học sau đại học khác nhau của Nhà trường. Các học viên cao học và nghiên cứu sinh tốt nghiệp đã góp phần bổ sung quan trọng vào nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước.
Với các thành tích đạt được, Khoa đã được nhận nhiều danh hiệu khen thưởng các cấp. Tập thể Khoa liên tục nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cấp Trường


Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:
1. GS, TS Hoàng Văn Châu (1995 - 1998)
2. PGS, TS Vũ Chí Lộc (1998 - 2004)
3. PGS, TS Đỗ Thị Loan (2005 - 2008)
4. PGS, TS Tăng Văn Nghĩa (2009 - nay)


Thông tin liên hệ: Email, địa điểm văn phòng.

Khoa Sau đại học - Phòng 906, tầng 9, nhà A,

Trường Đại học Ngoại thương  - Số 91 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024 3.259.5158/ máy lẻ 215, 217

Website: http://sdh.ftu.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/khoasaudaihoc.ftu/

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HOTLINE: 035.3901.533