Sidebar

Magazine menu

30
Thu, Nov
22 Bài viết mới

Phòng Kế hoạch Tài chính

Các đơn vị

Website: Đang xây dựng

Phòng Kế hoạch - Tài chính tiền thân là một bộ phận của Phòng Quản trị Tài vụ được thành lập từ những ngày đầu xây dựng Trường Đại học Ngoại thương.

Tháng 04 năm 2005, bộ phận Tài vụ được tách ra thành lập Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Trường.

Tổng số cán bộ viên chức của đơn vị có 11 thành viên.

Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng: ThS Trần Thị Mỹ Hạnh

Phó Trưởng phòng: TS. Vũ Kim Ngân

60 năm qua, hoạt động tài chính kế toán của Nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý của Nhà nước theo qui định của Luật ngân sách, vận dụng một cách linh hoạt, đúng nguyên tắc vào hoạt động thực tiễn của Nhà trường; phát huy vai trò trong việc tham mưu xây dựng cơ chế chính sách nhằm đảm bảo nguồn vốn và khai thác có hiệu quả các nguồn lực hiện có, tham gia nhiều giải pháp trong quản lý tiền, công nợ, chi phí với chủ trương tiết kiệm, hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác của Nhà trường.

Với những thành tích đã đạt được, những năm qua, tập thể đơn vị đã được tặng nhiều danh hiệu khen thưởng các cấp, cụ thể:

- Năm học 2015 - 2016 đạt giấy khen cấp bộ; năm học 2018 - 2019 đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp bộ;

- Từ năm 2010 đến nay: Phòng liên tục đạt được danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động xuất sắc”. Nhiều cán bộ của phòng đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp trường. Môt số thành viên của phòng đạt nhiều thành tích trong công việc: được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, Huy chương Vì sự nghiệp thương mại và Huy chương Vì thế hệ trẻ trong nhiều năm.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

  1. Ông Phùng Văn Châu (1980 - 1989)
  2. Bà Nguyễn Thị Thanh Đào (1989 - 1991)
  3. TS Nguyễn Ngọc Song (1991 - 2004)
  4. TS Nguyễn Thục Anh (2004)
  5. PGS, TS Đào Thị Thu Giang (2005 - 2010)
  6. PGS, TS Phạm Thu Hương (2010 - 2016)
  7. ThS Trần Thị Mỹ Hạnh (2016 - nay)

Thông tin liên hệ:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Địa điểm văn phòng: A203, Tầng 2, Nhà A, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội