Sidebar

Magazine menu

18
Tue, Jun
48 Bài viết mới

Phòng Quản lý Đào tạo

Các đơn vị

Website: http://qldt.ftu.edu.vn/

Phòng Quản lý đào tạo thành lập ngay những ngày đầu thành lập trường vào tháng 07 năm 1967 với tên gọi ban đầu là Phòng Giáo vụ.

Phòng Quản lý đào tạo có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo trình độ đại học theo hình thức chính quy trong Trường, phát triển các ngành, chuyên ngành chương trình đào tạo mới, các mô hình tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và theo định hướng phát triển của trường.

Tổng số cán bộ viên chức của đơn vị có 14 thành viên.

Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng:         PGS, TS Vũ Thị Hiền

Phó Trưởng phòng: ThS Trần Đắc Lộc, ThS Phạm Thanh Hà

Từ năm 2008, Phòng đã chuyển từ quản lý đào tạo theo niên chế sang quản lý đào tạo theo tín chỉ. Các cán bộ, viên chức của Phòng đã luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới công tác hành chính trong quản lý đào tạo, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành công việc, có nhiều cải tiến trong công tác lập kế hoạch, thời khoá biểu, báo cáo giảng dạy và điều hành, thanh tra, kiểm tra tiến độ giảng dạy... Phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý đào tạo cho tổng quy mô sinh viên chính quy hàng năm là khoảng 15.000 sinh viên với 30 chương trình đào tạo, trong đó 50% số chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác.

Trong bối cảnh thực hiện tự chủ đại học, Phòng đã tham mưu cho Nhà trường các giải pháp đổi mới phương thức tuyển sinh, đổi mới tổ chức đào tạo đại học, ban hành các văn bản quản lý điều hành hoạt động đào tạo chính quy. Bên cạnh phương thức tuyển sinh truyền thống, những năm gần đây, Nhà trường đã triển khai nhiều phương án tuyển sinh linh hoạt, có tính bao quát và tuyển được thí sinh chất lượng cao, phù hợp với từng ngành đào tạo. Hoạt động đào tạo của Nhà trường triển khai tuân thủ đúng các quy định, quy chế có liên quan.

Phòng đã tham gia phát triển các ngành mới, các chương trình đào tạo theo mô hình mới. Trong 05 năm gần đây, Nhà trường đã mở thêm 02 ngành và 10 chương trình đào tạo mới. Năm 2019, Ban Quản lý đào tạo Chương trình tiên tiến - chất lượng cao đã được thành lập và bước đầu đã tập hợp các hoạt động của đơn vị trong Trường và phát huy vai trò đầu mối lập kế hoạch, điều phối các nguồn lực trong triển khai các chương trình này. Bên cạnh việc tham gia phát triển các ngành đào tạo, các chương trình đào tạo mới, Phòng cũng tham gia xây dựng, phát triển nhiều chương trình vệ tinh như AI and Data Science, Fintech, Digital Marketing, Khởi nghiệp và sáng tạo... đáp ứng nhu cầu của người học trong bối cảnh mới. Các chương trình triển khai đã được người học và xã hội đánh giá cao.

Sau 60 năm hoạt động, cùng với các đơn vị khác trong Nhà trường, Phòng Quản lý đào tạo đã tham gia đào tạo có chất lượng gần 60.000 sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Với rất nhiều nỗ lực, đóng góp của các thế hệ lãnh đạo cũng như chuyên viên, Phòng Quản lý đào tạo đã được nhận nhiều danh hiệu khen thưởng các cấp như:

  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2000
  • Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp Bộ nhiều năm học từ năm 2003 - nay
  • Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cấp Trường từ năm 2003 - nay
  • Nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ và cấp Trường, Giấy khen Hiệu trưởng.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

1. PTS Trần Văn Chu (1967 - 1971)

2. PTS Lê Minh Thật (1971 - 1976)

3. Ông Doãn Tường Vân (1976 - 1980)

4. Ông Vũ Lê Giao (1980 - 1981)

5. Ông Đồng Văn Tiền (1982 - 1983)

6. Ông Phạm Quang Đàm (1984 - 1993)

7. PTS Nguyễn Phúc Khanh (1993 - 1998)

8. PGS, TS Nguyễn Thị Quy (1999 - 2004)

9. PGS, TS Bùi Ngọc Sơn (2004 - 2007)

10. PGS, TS Lê Thị Thu Thủy (2008 - 2016)

11. PGS, TS Phạm Thu Hương (2016 - 2019)

12. PGS, TS Vũ Thị Hiền (2019 - nay)

Liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà A - ĐH Ngoại thương - 91 Phố Chùa Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

Website: http://qldt.ftu.edu.vn/. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.