Sidebar

Magazine menu

06
Wed, Dec
31 Bài viết mới

Phòng Quản lý Khoa học

Các đơn vị

 Website: http://qlkh.ftu.edu.vn

Bộ phận Quản lý Khoa học được thành lập trong những năm đầu thành lập Trường. Năm 1991, Bộ phận Quản lý Khoa học ghép với bộ phận Quan hệ quốc tế trở thành Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ quốc tế. Năm 2001, bộ phận Quản lý Khoa học được tách ra thành Phòng Quản lý Khoa học,
Phòng Quản lý Khoa học có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, phát triển, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường.
Tổng số cán bộ viên chức của đơn vị có 9 thành viên.

Lãnh đạo đơn vị:
Trưởng phòng: PGS, TS Vũ Hoàng Nam
Phó Trưởng phòng: TS Vũ Huyền Phương, ThS Lê Thị Ngọc Lan

 Cùng với quá trình phát triển của Nhà trường, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường có những bước tiến vượt bậc. Các sản phẩm KH&CN của Nhà trường gồm đề tài các cấp, bài báo, bài viết, giáo trình, sách, tài liệu, các công trình khoa học khác… tăng nhanh về số lượng. Chất lượng các sản phẩm KH&CN ngày càng được nâng cao, tiệm cần dần tới chuẩn mực của khu vực và thế giới.

Tập thể đơn vị đã được nhận nhiều danh hiệu khen thưởng các cấp:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2000
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2011, 2018, 2021
- Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ năm học 2018 - 2019
- Tập thể lao động tiên tiến cấp Trường từ năm 2010 - nay
Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ
1. Ông Nguyễn Hữu Lợi (1970 - 1973)
2. Ông Phạm Ngọc Song (1974 - 1976)
3. Ông Nguyễn Văn Muội (1977 - 1978)
4. Ông Đào Quốc Khánh (1979 - 1988)
5. PGS, TS Vũ Hữu Tửu (1989 - 1992)
6. GS, TS Nguyễn Thị Mơ (1993 - 1994)
7. ThS Trần Bá Việt Dũng (1995 - 1999)
8. ThS Nguyễn Văn Châu (2000 - 2002)
9. PGS, TS Nguyễn Hữu Khải (2002 - 2011)
10. PGS, TS Đào Ngọc Tiến (2011 - 2017)
11. PGS, TS Vũ Hoàng Nam (2017 - nay)

 

Thông tin liên hệ, địa điểm văn phòng

  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Địa điểm văn phòng: A907, Tầng 9, Nhà A, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội