Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul
38 Bài viết mới

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

Các đơn vị

Website: http://ctctsv.ftu.edu.vn

Tiền thân của Phòng Công tác Chính trị và sinh viên là Phòng Tuyên huấn được Nhà trường thành lập năm 1967. Từ năm 1996 đến nay, Phòng Tuyên huấn được đổi tên thành Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.
Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác chính trị tư tưởng cho viên chức và sinh viên, công tác sinh viên trong Trường.
Tổng số cán bộ viên chức của đơn vị có 08 thành viên.

Lãnh đạo đơn vị:
Trưởng phòng: TS Bùi Liên Hà
Phó Trưởng phòng: ThS Nguyễn Ngọc Tân

Tập thể cán bộ viên chức của đơn vị
Trong các thời kỳ, Phòng luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình để làm tốt công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước; động viên cán bộ, giảng viên và sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường cũng như của Nhà nước. Nhiều năm liền, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp trường. Trong 5 năm gần đây, Phòng đều đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cấp trường.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ
1. Ông Lê Duy Hải
2. Ông Nguyễn Mạnh Tân
3. Ông Lê Xuân Phong
4. PGS, TS Nguyễn Như Tiến
5. ThS Đặng Việt Thường
6. TS Trần Việt Hùng (2003 - 2006)
7. TS Nguyễn Ngọc Lan (2007 - 2/2020)
8. TS Bùi Liên Hà (3/2020 - nay)

 

Liên hệ:

Điện thoại: 84-024-32595158 (ext: 298, 291)

Địa điểm: Tầng 2 - Nhà A.