Sidebar

Magazine menu

06
Wed, Dec
31 Bài viết mới

Phòng Quản lý Dự án

Các đơn vị

 Website: http://qlda.ftu.edu.vn/

Phòng Quản lý dự án được chính thức thành lập năm 2004 (trên cơ sở tiền thân là Ban thực hiện dự án Giáo dục đại học I ra đời năm 2001, Văn phòng dự án được thành lập năm 2003 để triển khai các dự án có nguồn tài trợ nước ngoài). Năm 2006, Phòng Quản lý dự án được bổ sung thêm chức năng Đảm bảo chất lượng và đổi tên phòng thành Phòng Quản lý dự án và Đảm bảo chất lượng. Đến năm 2008, Phòng được chia tách thành hai đơn vị là Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và Phòng Quản lý dự án. Năm 2019 trên cơ sở thay đổi, bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Phòng Quản lý dự án bắt đầu điều phối triển khai thực hiện các dự án đầu tư, phát triển cơ sở vật chất, các hoạt động mua sắm không thường xuyên của Nhà trường. 

Phòng Quản lý dự án có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác đầu tư phát triển và quản lý dự án của trường.

Tổng số cán bộ viên chức của đơn vị có 7 thành viên.

Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng Phòng:  TS Phùng Mạnh Hùng

Phó Trưởng phòng: ThS Trần Trọng Huy

Kể từ khi thành lập đến nay, Phòng Quản lý dự án đã tham gia, điều phối và thực hiện được các dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB), Ủy ban Châu Âu (EU), Tổ chức các trường đại học nói tiếng Pháp (AUF), Chính phủ Vương quốc Bỉ, Chính phủ Thụy Sỹ, Hiệp hội Phát triển đời sống (CLI- Nhật Bản), các dự án đầu tư, phát triển cơ sở vật chất của Nhà trường.

Kết quả của những dự án này đóng góp rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu của nhà trường, cải thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị trong trường, mở rộng cơ hội hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.

Với những thành tích đã đạt được, những năm qua, tập thể đơn vị đã được tặng nhiều danh hiệu khen thưởng các cấp, cụ thể:

    • Tập thể lao động tiên tiến các năm học từ 2005 đến 2020.
    • Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ năm học 2008 - 2009; 2010 - 2011; 2014 - 2015; 2015 - 2016, 2016 - 2017.
    • Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2015 - 2016.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

PGS, TS Phạm Thị Hồng Yến (2003 - 2008)

PGS, TS Lê Thái Phong (2008 - 2009) 

PGS, TS Vũ Thị Hiền (2009 - 2016) 

TS Phùng Mạnh Hùng (2016 - nay)