Sidebar

Magazine menu

19
Wed, Jun
43 Bài viết mới

Trung tâm Công nghệ Thông tin

Các đơn vị

Website: http://ttcntt.ftu.edu.vn/

Trung tâm Thông tin khoa học Ngoại thương được thành lập năm 2000. Đến năm 2005, Trung tâm Thông tin khoa học Ngoại thương được đổi tên thành Trung tâm Thông tin và Khảo thí. Năm 2019, để đáp ứng ngày càng tốt hơn các hoạt động nghiên cứu, học tập của nhà trường, Trung tâm Thông tin và Khảo thí được đổi tên thành Trung tâm Công nghệ Thông tin, đánh dấu một chặng đường mới trong hoạt động và phát triển của Trung tâm.

Trung tâm Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc thực hiện công tác hoạch định, phát triển hệ thống công nghệ thông tin (CNTT); quản lý, tư vấn, hỗ trợ vận hành, ứng dụng và phát triển hệ thống CNTT; quản lý cổng thông tin điện tử của trường (website); tổ chức đào tạo trực tuyến (e-learning) và đào tạo từ xa (không cấp bằng).

Tổng số cán bộ, viên chức của đơn vị có 12 thành viên.

Lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc: PGS, TS Nguyễn Văn Thoan

Phó Giám đốc: ThS Hoàng Anh Đức

Trong thời gian qua, Trung tâm đã triển khai nhiều công việc liên quan tới CNTT và ứng dụng CNTT trong toàn trường, phục vụ các hoạt động quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và học tập của nhà trường với các thành tích nổi bật như: Quản trị hệ thống mạng; Triển khai và quản lý Hệ thống wifi phủ sóng toàn trường; Hỗ trợ kỹ thuật máy tính, mạng và điện thoại cho các đơn vị; Quản lý hệ thống website tiếng Việt, tiếng Anh của Trường và khoảng 30 website của các đơn vị; Cung cấp, quản lý hệ thống email của trường với định dạng @ftu.edu.vn; Cung cấp hệ thống tài khoản Office 365 và Teams phục vụ dạy và học trực tuyến; Triển khai hệ thống tra soát luận văn cho sinh viên và học viên cao học với CSDL trên 10000 khóa luận, luận văn; Phối hợp với trung tâm Khảo thí và ĐBCL tổ chức thi và cấp chứng chỉ CNTT cho cán bộ và giảng viên của nhà trường; Tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính cho môn Tiếng Anh trong toàn trường...

Trung tâm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cấp Trường.

Nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Trường và cấp Bộ.

Lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ:

1. PGS,TS Nguyễn Hồng Đàm (2001 - 2005) .

2. GS,TS Nguyễn Thị Mơ (2005 - 2008). 

3. PGS,TS Nguyễn Văn Thoan (2008 - Hiện nay).

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3835 6800 (ext: 336, 333)
Văn phòng trung tâm: Tầng 3 - Nhà G - Trường ĐH Ngoại Thương