Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul
38 Bài viết mới

Thư viện

Các đơn vị

Website: http://thuvien.ftu.edu.vn/

Thư viện có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác thư viện trong toàn trường.

Tiền thân của Thư viện là một bộ phận được tách ra Thư viện của Trường Cán bộ Ngoại giao - Ngoại thương. Trong những năm đầu thành lập Trường, Thư viện trực thuộc phòng Quản lý khoa học. Năm 1987, Thư viện được tách ra khỏi Phòng quản lý khoa học và trở thành đơn vị độc lập trực thuộc Trường Đại học Ngoại thương.

Thư viện hiện có 20 cán bộ viên chức với 03 tổ chuyên môn (Tổ nghiệp vụ, Tổ dịch vụ thông tin, Tổ số hóa tài liệu và CNTT).

Lãnh đạo đơn vị:

  • Giám đốc:      ThS Hoàng Vũ
  • Phó Giám đốc: ThS Đặng Quang Hiệp

Cùng với quá trình phát triển của Nhà trường, hoạt động của Thư viện ngày càng được mở rộng và hiện đại hóa. Các kết quả hoạt động nổi bật cụ thể như sau:

Xây dựng thư viện điện tử giai đoạn 2001 - 2003: Dự án GDĐH I (QIG) “Đầu tư chiều sâu Trung tâm Thông tin - Thư viện” cùng với các nguồn kinh phí của nhà trường, Thư viện đã được đầu tư cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị lẫn nguồn lực thông tin phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu của nhà trường. Hoạt động đã chuyển từ Thư viện truyền thống sang Thư viện điện tử và hướng tới Thư viện số;

Xây dựng Thư viện số giai đoạn 2009 - 2011: Nhà trường quyết định xây dựng và đưa Dự án “Thư viện số” trở thành một thành phần thuộc Chương trình FTUTRIP với mục tiêu chính là góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đa dạng hóa phương thức dạy và học thông qua phát triển và áp dụng phương thức đào tạo hiện đại. Đặc biệt, việc thực hiện Tiểu Dự án “Thư viện số” tham gia chương trình FTUTRIP - Dự án GDĐH II, Thư viện Trường Đại học Ngoại thương đã có một bước đột phá lớn trong công tác quản lý và tổ chức các dịch vụ cung cấp thông tin cho bạn đọc dựa trên việc áp dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Thư viện như: áp dụng chỉ từ, RFID để quản lý tài liệu; công nghệ số hóa để khai thác tài nguyên thông tin qua mạng…Mở rộng thêm các dịch vụ cung cấp thông tin: xây dựng Phòng đọc Multimedia, Phòng đọc Mở.

Hiện nay, Thư viện đã áp dụng các quy chuẩn nghiệp vụ thư viện quốc tế, tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 cải tiến công tác quản lý hoạt động Thư viện ngày càng hiện đại và hiệu quả.
Thư viện nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cấp trường. Nhiều cán bộ, viên chức Thư viện được nhận các phần thưởng cao quý như Bằng khen cấp Bộ, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở,...

Lãnh đạo thư viện qua các thời kỳ: 

1. Ông Trương Quang Túc (1967)

2. Ông Trần Văn Muội (1968 - 1977)

2. Ông Đồng Thanh Chiều (1978 - 1979)

3. Ông Trần Văn Muội (1979-1983)

4. Bà Phan Thị Loan (1984 - 2005)

5. Bà Trần Thị Kiều Hương (2005 -2015)

6. ThS Hoàng Vũ (2015 - nay)