Sidebar

Magazine menu

25
Mon, Sep
39 Bài viết mới

Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp

Các đơn vị

Website: http://khoadaotaotructuyen.ftu.edu.vn/

Ngày 10/4/2019, Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp chính thức được thành lập theo Quyết định số 789/QĐ-ĐHNT, trên cơ sở kế thừa và phát triển những thế mạnh và thành tựu xây dựng và phát triển gần 60 năm qua của Khoa Đào tạo Tại chức và nhiệm vụ phát triển đào tạo trực tuyến theo mô hình tiên tiến theo bối cảnh của cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4.
Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo liên thông cấp bằng vừa học vừa làm, đào tạo từ xa cấp bằng đại học và một số chương trình đào tạo ngắn hạn đáp ứng nhu cầu xã hội và phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của Trường.
Ngày 14/10/2018, Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp chính thức khai giảng Chương trình Đào tạo từ xa theo mô hình tiên tiến khóa đầu tiên, đánh dấu một bước chuyển mình mới của Khoa trong bối cảnh mới.
Tổng số cán bộ, viên chức của đơn vị có 10 thành viên.

Lãnh đạo đơn vị:
Phó Trưởng khoa phụ trách: ThS Nguyễn Văn Triệu
Phó Trưởng khoa: ThS Nguyễn Thị Khánh Trinh

Qua 60 năm xây dựng và phát triển, Khoa đã tham gia đào tạo trên 21.000 sinh viên các khóa Văn bằng 2, Vừa làm vừa học, các khóa bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn ở các chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (trước đây là kinh tế ngoại thương), Quản trị kinh doanh quốc tế, Kế toán, Kế toán kiểm toán, Tài chính quốc tế, Ngân hàng thương mại, Tiếng Anh thương mại… trên mọi miền Tổ quốc. Rất nhiều trong số các sinh viên đã học tập, rèn luyện tại Khoa đã trưởng thành và giữ những vị trí quan trọng trong các Cơ quan Nhà nước, Doanh nghiệp, Tổ chức trong và ngoài nước, đóng góp một phần sức mình trong công cuộc đổi mới kinh tế, xây dựng, hội nhập kinh tế Việt Nam với thế giới.
Với những thành tích đạt được, tập thể đơn vị và nhiều cá nhân đã được nhận các danh hiệu khen thưởng các cấp. Nhiều năm liền Khoa đã đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến cấp Trường.
Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ
1. Ông Nguyễn Hữu Lợi (1973 - 1975)
2. Ông Đỗ Mộng Hùng (1975 - 1979)
3. GS, TS Bùi Xuân Lưu (1979 - 1980)
4. Ông Phạm Quang Đàm (1985 - 1989)
5. PGS, TS Nguyễn Phúc Khanh (1990 - 1993)
6. PGS, TS Nguyễn Hồng Đàm (1980 - 1984 & 1993 - 1994)
7. Ông Nguyễn Ngọc Bảo (1994 - 2006)
8. PGS, TS Phạm Duy Liên (2007 - 2014)
9. PGS, TS Hoàng Xuân Bình (2014 - 09/2021)
10. ThS. Nguyễn Văn Triệu (09/2021 - nay)

 Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3259 5158 (ext: 228, 226)
Địa điểm: Tầng 2 - Nhà A.