Sidebar

Magazine menu

06
Wed, Dec
31 Bài viết mới

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

Các đơn vị

http://cqa.ftu.edu.vn/

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập năm 2008. Trung tâm có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong toàn trường.

Tổng số cán bộ viên chức và người lao động của đơn vị có 10 thành viên.

Lãnh đạo đơn vị:

- Giám đốc:   TS. Nguyễn Phúc Hiền

- Phó giám đốc: TS. Nguyễn Thế Anh

- Phó Giám đốc: TS. Đào Thị Hồng Hạnh

Trải qua gần 15 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần duy trì và phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Ngoại thương, cụ thể: (i) Đối với kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, Trường Đại học Ngoại thương đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT vào năm 2017. Hiện tại nhà trường đã hoàn thành quá trình tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài chu kỳ 2 theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục (Thông tư 12/2017/BGDĐT); (ii) Đối với kiểm định/ đánh giá ngoài chương trình đào tạo, Nhà trường đã hoàn thành tự đánh giá/ đánh giá ngoài 15 chương trình đào tạo (Chiếm hơn 35% CTĐT của Nhà trường), trong đó có 8 CTĐT được kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo, 07 CTĐT được kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA). Hiện tại nhà trường đã hoàn thành tự đánh giá 02 CTĐT và chuẩn bị các thủ tục để đánh giá ngoài CTĐT theo bộ tiêu chuẩn của AUN. (iii) Nhà trường đã tham gia Hệ thống xếp hạng đối sánh và được đánh giá 4* về các trường đại học định hướng ứng dụng; (iv) Hình thành và duy trì hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Nhà trường thông qua việc ban hành Quy định về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại Trường Đại học Ngoại thương (Quyết định số 219/QĐ-ĐHNT ngày 29/1/2019) với sự tham gia của 38 Tổ đảm bảo chất lượng các đơn vị (174 thành viên).

Trung tâm đã tham mưu ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng như: Chiến lược đảm bảo chất lượng Trường Đại học Ngoại thương; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng cho cán bộ, viên chức của Trường Đại học Ngoại thương; Kế hoạch kiểm định chất lượng chương trình đào tạo giai đoạn 2019 - 2025; Kế hoạch cái tiến chất lượng; Kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách hoạt động đảm bảo chất lượng hàng năm; Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần trình độ đại học; Hướng dẫn tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với các học phần trình độ đại học, sau đại học; Hướng dẫn Tổ chức đánh giá năng lực thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo hình thức phỏng vấn trực tuyến tại Trường Đại học Ngoại thương; Quy chế thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của Trường Đại học Ngoại thương…

Trung tâm đã phát triển hợp tác quốc tế trong công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường: Trường ĐH Ngoại thương là thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Đảm bảo chất lượng Đông Nam Á (ASEAN-QA Association) và tổ chức thành công Diễn đàn Đảm bảo chất lượng ASEAN và các hội nghị bên lề với sự tham gia của hơn 260 đại biểu đến từ hơn 140 cơ sở giáo dục đại học, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng của 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới; Là thành viên liên kết của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network-Quality Assurance-AUN-QA) và Mạng lưới Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Quality Network-APQN).

Trung tâm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc,Tập thể Lao động tiên tiến cấp Trường, cấp Bộ qua các năm. Cụ thể:

(i) Thành tích khen thưởng cấp Trường:

  • Giấy khen tập thể lao động xuất sắc cấp Trường năm học 2010-2011
  • Giấy khen tập thể lao động xuất sắc cấp Trường năm học 2011-2012
  • Giấy khen tập thể lao động xuất sắc cấp Trường năm học 2012-2013
  • Giấy khen tập thể lao động xuất sắc cấp Trường năm học 2016-2017
  • Giấy khen tập thể lao động tiên tiến cấp Trường năm học 2013-2014
  • Giấy khen tập thể lao động tiên tiến cấp Trường năm học 2015-2016 
  • Giấy khen tập thể lao động tiên tiến cấp Trường năm học 2017-2018
  • Giấy khen tập thể lao động tiên tiến cấp trường năm học 2018-2019
  • Giấy khen tập thể lao động tiên tiến cấp trường năm học 2020-2021
  • Chi bộ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng – Phòng Thanh tra pháp chế đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục trong các năm 2018-2021.

(ii) Thành tích khen thưởng cấp Bộ:

 • Giấy khen tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ năm học 2011-2012
 • Giấy khen tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ năm học 2016-2017
 • Giấy khen tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ năm học 2019-2020
 • Chi bộ Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng – Phòng Thanh tra pháp chế nhận giấy khen “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2017-2021) “ của Ban chấp hành Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

 1.             PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh (2008 - 2011)
 2.             TS Võ Sỹ Mạnh (2012 - Tháng 5/ 2021)
 3.             TS Nguyễn Phúc Hiền (Tháng 6/2021 - Nay)