Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul
38 Bài viết mới

Khoa Kinh tế Quốc tế

Các đơn vị

Website: https://ktqt.ftu.edu.vn/

Khoa Kinh tế Quốc tế được thành lập vào ngày 01/09/2009 trên cơ sở là các môn học kinh tế học được giảng dạy cho các chuyên ngành đào tạo với truyền thống hơn 60 năm phát triển cùng với Nhà trường.
Khoa Kinh tế Quốc tế là đơn vị chuyên môn thuộc Trường, có chức năng đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học ngành Kinh tế quốc tế và tham gia các chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành đào tạo khác của Nhà trường. Khoa quản lý nguồn nhân lực và cơ sở vật chất theo phân cấp của Nhà trường.
Tổng số cán bộ, giảng viên của đơn vị là 42 thành viên với 04 bộ môn (Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế lượng).
Lãnh đạo đơn vị:
- Trưởng khoa: PGS, TS Hoàng Xuân Bình
- Phó Trưởng khoa: PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh, TS. Lương Thị Ngọc Oanh
Khoa đã triển khai đào tạo khóa cử nhân Kinh tế quốc tế đầu tiên năm 2009 với chuyên ngành Kinh tế quốc tế (Khóa 48), đến năm 2013 triển khai thêm chuyên ngành Kinh tế và phát triển quốc tế. Đến năm 2012, Khoa bắt đầu triển khai chương trình cử nhân Chất lượng cao Kinh tế quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh. Hiện nay, Khoa đã triển khai chương trình thạc sĩ Chính sách và Luật thương mại quốc tế (từ 2013); Chương trình thạc sỹ Kinh tế quốc tế định hướng nghiên cứu giảng dạy bằng tiếng Anh (MIE1 từ 2017). Năm 2019, chương trình Chất lượng cao Kinh tế quốc tế đã đạt Chứng nhận kiểm định AUN QA của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á và đến năm 2020, chương trình cử nhân Kinh tế và phát triển quốc tế đạt Chứng nhận kiểm định của Trung tâm Kiểm định giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2011, Khoa cũng đã bắt đầu hợp tác đào tạo cử nhân song bằng Pháp ngữ Kinh tế - Quản lý (Licence d’Économie-Gestion) với trường ĐH Nice Sophia Antipolis (nay là ĐH Côte d’Azur).
Các giảng viên của khoa bên cạnh việc đảm nhiệm giảng dạy các môn cơ bản cho toàn bộ các chuyên ngành đào tạo trong trường và các môn chuyên ngành cho các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ do Khoa đang phụ trách cũng luôn tích cực tham gia NCKH với nhiều đề tài các cấp trong đó có đề tài Nhà nước, đề tài Nafosted, đề tài cấp Bộ và tương đương, xuất bản hàng chục đầu sách giáo trình và sách tham khảo, chuyên khảo, công bố hàng trăm bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước. Đặc biệt, các giảng viên của Khoa đã có nhiều bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus. Các công bố trong và ngoài nước trên các ấn phẩm khoa học uy tín của Khoa có xu hướng ngày càng tăng.
Khoa cũng luôn tích cực phát triển hợp tác quốc tế và có một mạng lưới các trường đối tác uy tín từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Australia, Công hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức…trong các hoạt động giảng dạy và NCKH.
Khoa đã đạt được nhiều danh hiệu khen thưởng các cấp:
- Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ các năm học 2010 - 2011, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm học 2017 - 2018.
- Liên tục nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cấp Trường.
Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ
PGS, TS Từ Thúy Anh (2009 - 2021)
PGS, TS Hoàng Xuân Bình (2021 - Nay)

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3835 6800 (ext: 508, 506, 501).
Địa điểm: (Tầng 2 - Nhà B).