Sidebar

Magazine menu

18
Tue, Jun
48 Bài viết mới

Khoa Khoa học Chính trị và Nhân văn

Các đơn vị

Website: https://khctnv.ftu.edu.vn/

Tiền thân của Khoa Khoa học Chính trị và Nhân văn là Bộ môn Chính trị thuộc Phòng Chính trị, Trường Đại học Ngoại thương. Năm 1975, Bộ môn Chính trị được tách ra khỏi Phòng Chính trị trở thành Bộ môn độc lập và đổi tên thành Bộ môn Mác - Lênin. Năm 2000, Bộ môn phát triển thành Khoa Lý luận Mác - Lênin và từ năm 2008 đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị. Từ tháng 9/2023, Khoa Lý luận chính trị đổi tên thành Khoa Khoa học Chính trị và Nhân văn.

Khoa Khoa học Chính trị và Nhân văn là đơn vị chuyên môn thuộc Trường, có chức năng quản lý và tổ chức giảng dạy, nghiên cứu khoa học các môn Lý luận chính trị trong các chương trình đào tạo của Trường; quản lý và tổ chức giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn: Lịch sử học thuyết kinh tế, Logic học và Phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, Tâm lý học, Tâm lý học kinh doanh, Tâm lý học pháp luật, Các vấn đề đạo đức và xã hội.

Tổng số cán bộ, giảng viên của đơn vị có 24 thành viên, bao gồm 04 Bộ môn ( Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Bộ môn Logic học và Phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học - Lịch sử các học thuyết kinh tế).

 

Lãnh đạo đơn vị:

 • Trưởng khoa: TS. Thân Thị Hạnh
 • Phó Trưởng khoa: TS. Vũ Thị Quế Anh
 • Phó Trưởng khoa: ThS  Nguyễn Văn Triệu

Tập thể đơn vị đã được nhận các danh hiệu khen thưởng các cấp:

 • Huân chương Lao động hạng Ba năm 2000.
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1995.
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại thương năm 1980.
 • Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” do Bộ Giáo dục và đào tạo trao tặng các năm học 2013 - 2014, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2018 - 2019.
 • Danh hiệu “Tổ lao động xã hội chủ nghĩa” liên tục các năm từ 1977 - 1994.
 • Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm học 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2018 - 2019.
 • Giải nhất tập thể Cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên năm 2018”.

 

Lãnh đạo qua các thời kỳ:

 1. Nhà giáo Nguyễn Hữu Dũng (1975 - 1982).
 2. Nhà giáo Hứa Minh Triết (1982 - 1988).
 3. Nhà giáo Nguyễn Thanh Hải (1988 - 1990).
 4. Nhà giáo Phạm Văn Hoàng (1990).
 5. Nhà giáo Nguyễn Thanh Hải (1990 - 1998).
 6. PGS, TS Đoàn Văn Khái (1998 - 2015).
 7. TS Nguyễn Thị Thuỷ (2015 - 2019).
 8. TS Thân Thị Hạnh (12/2019 - nay)

Liên hệ:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại:    84-4-3835 6800 (ext: 595, 596)
Website:        https://khctnv.ftu.edu.vn/
Địa điểm:       Phòng B203- Tầng 2 - Nhà B, 91 Phố Chùa Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Tp Hà Nội