Sidebar

Magazine menu

19
Wed, Jun
43 Bài viết mới

Khoa Công nghệ và Khoa học dữ liệu

Các đơn vị

Website: https://cnkhdl.ftu.edu.vn/

Khoa Công nghệ và Khoa học dữ liệu là đơn vị chuyên môn thuộc Trường, có chức năng quản lý và tổ chức giảng dạy, nghiên cứu khoa học các môn khoa học cơ bản cho các chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường.

Khoa Cơ bản và Kinh tế cơ sở được thành lập năm 1988 trên cơ sở Bộ môn Cơ bản được tách ra từ Khoa Nghiệp vụ. Năm 2007, Khoa đổi tên thành Khoa Cơ bản và đến 2024, Khoa đổi tên thành Khoa Công nghệ và Khoa học dữ liệu.

Tổng số cán bộ, giảng viên của đơn vị có 17 thành viên.

Ngày 01/02/2024 Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, PGS, TS Bùi Anh Tuấn đã ký Quyết định số 329/QĐ- ĐHNT, quyết định tổ chức các Bộ môn thuộc Khoa Công nghệ và Khoa học dữ liệu thành 03 Bộ môn:

– Bộ môn Toán.

– Bộ môn Tin.

– Bộ môn Khoa học máy tính và dữ liệu.

Lãnh đạo đơn vị:

  • Phó trưởng khoa, phụ trách khoa: ThS. Tô Thị Hải Yến.
  • Phó trưởng khoa: TS Nguyễn Văn Tăng 

Hiện nay, Khoa phụ trách giảng dạy các môn Toán, Tin cho các chuyên ngành đào tạo trong toàn trường. Cán bộ giảng viên của Khoa có nhiều công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus. Khoa là đầu mối tổ chức cho sinh viên tham dự các cuộc thi Olympic Toán - Tin, MOS (Vô địch Tin học Văn phòng), và đạt được nhiều giải cao.

Trong những năm qua, Khoa đã được nhận nhiều danh hiệu khen thưởng các cấp: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2011 - 2012; 2017 - 2018; liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cấp Trường qua các năm.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ
  1. Nhà giáo Phạm Ngọc Châu (1988 - 1990)
  2. PGS. TS Lê Thanh Cường (1990 - 2007)
  3. ThS Nguyễn Thị Toàn (2007 - 2010)
  4. TS Phùng Duy Quang (2010 - 2021)
  5. ThS Tô Thị Hải Yến (2021 - Nay)


Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Phòng B201, Nhà B Trường Đại học Ngoại thương - 91 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 0988620010
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.