Sidebar

Magazine menu

18
Tue, Jun
48 Bài viết mới

Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành

Các đơn vị

Website: https://esp.ftu.edu.vn/

Khoa Tiếng Anh chuyên ngành là đơn vị chuyên môn thuộc Trường, có chức năng quản lý và tổ chức giảng dạy Tiếng Anh cơ sở và tiếng Anh chuyên ngành cho các chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường.

Khi trường mới thành lập, trong giai đoạn từ năm 1967 - 1999, Khoa Ngoại Ngữ đảm nhận việc giảng dạy các môn Ngoại Ngữ như: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nga và Tiếng Nhật cho sinh viên trong toàn trường. Do nhu cầu dạy và học môn Tiếng Anh ngày càng tăng của Trường Đại học Ngoại thương, Khoa Tiếng Anh đã được thành lập vào năm 1999 trên cơ sở Khoa Ngoại Ngữ. Từ năm 1999 - 2007, nhiệm vụ chính của Khoa Tiếng Anh là giảng dạy Tiếng Anh cho sinh viên các chuyên ngành thuộc các ngành khối kinh tế và cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại. Năm 2007, Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành thành lập trên cơ sở tách Khoa Tiếng Anh thành Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành và Khoa Tiếng Anh Thương mại.

Tổng số cán bộ, giảng viên của đơn vị có 59 thành viên, với 2 bộ môn (Bộ môn Tiếng Anh Cơ sở, Bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngành).

Lãnh đạo đơn vị:

  • Trưởng khoa: TS. Hoàng Thị Hòa
  • Phó Trưởng khoa: ThS. Phan Kim Thoa

Từ năm 2007, Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành thực hiện chức năng chính là giảng dạy Tiếng Anh cho khối sinh viên không chuyên ngữ các chương trình Chất lượng cao, chương trình tiêu chuẩn, chương trình Văn bằng 2, chương trình Vừa học vừa làm, v.v… trong toàn trường. Khoa cũng thực hiện các khóa giảng dạy online trong khuôn khổ hợp tác đào tạo FTU - TOPICA. Khoa đã không ngừng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường và Đất nước. Bên cạnh đó, Khoa cũng thường xuyên cập nhật công nghệ mới áp dụng vào giảng dạy. Năm 2013, Khoa đã hợp tác với một số Nhà xuất bản lớn trên thế giới như: Pearson, Macmillan, Cengage, v.v… sử dụng 100% sách có bản quyền và tài khoản học online cho sinh viên, giúp hỗ trợ và phát triển hình thức Học Kết hợp (Blended Learning) mà Khoa đang triển khai. Từ năm 2007, Khoa đã áp dụng hình thức kiểm tra, đánh giá trên máy tính (Computer - based) bắt đầu bằng các bài thi giả lập bài thi Tiếng Anh Quốc tế như: TOEIC, IELTS và trong 6 năm gần đây là bài thi đánh giá theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trong những năm qua, số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Trường của Khoa liên tục tăng, năm sau nhiều hơn năm trước, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên. Số lượng đầu sách chuyên khảo, sách tham khảo, tài liệu hỗ trợ cho môn học do Khoa chủ biên đã đạt đến hàng chục đầu sách.

Thành tích đạt được qua các thời kỳ:

  • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo các năm học 2015 - 2016, 2016 - 2017.
  •  Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp Bộ năm học 2017 - 2018.

 Nhiều năm liên tục đạt được Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cấp Trường.

Lãnh đạo qua các thời kỳ:

1. TS Vũ Thanh Phương

2. Ông Phạm Thế Hanh

3. Ông Đặng Thanh Tuyển

4. Ông Nguyễn Văn Hưởng

5. Ông Đỗ Mộng Hùng

6. TS Nguyễn Đức Hoạt

7. Ông Trần Quang Nhạ

8. ThS Trần Bá Việt Dũng

9. Bà Tạ Thanh Huyền

10. TS Nguyễn Trọng Đàn

11. TS Nguyễn Đức Hoạt

12. ThS Phạm Gia Trí (2010 - 2015)

13. TS. Hoàng Thị Hoà (2015 - nay)

Liên hệ:

 

Điện thoại: 84-4-3835 6800 (ext: 558, 556, 555)
Website: https://esp.ftu.edu.vn/
Địa điểm: (Tầng 3 - Nhà B)