Sidebar

Magazine menu

30
Thu, Nov
22 Bài viết mới

Khoa Tiếng Anh Thương mại

Các đơn vị

Website: http://fbe.ftu.edu.vn/

Khoa Tiếng Anh Thương mại là đơn vị chuyên môn thuộc Trường, có chức năng quản lý và tổ chức giảng dạy Ngành ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh cơ sở và tiếng Anh thương mại cho các chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường.
Trước năm 1998, Khoa Tiếng Anh chỉ dạy Tiếng Anh như một ngoại ngữ cho các chuyên ngành khác của trường. Bắt đầu từ năm 1998, chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại đã được Nhà trường thành lập với sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do đặc thù chuyên môn sâu về Tiếng Anh của chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại, năm 2007 Khoa Tiếng Anh Thương mại được thành lập, tách ra từ khoa Tiếng Anh, được nhà trường giao cho nhiệm vụ đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại hệ chính quy.
Ngoài nhiệm vụ chính là đào tạo cử nhân Tiếng Anh Thương mại hệ chính quy, Khoa Tiếng Anh Thương mại còn được Nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân Tiếng Anh Thương mại hệ văn bằng 2; giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành như một ngoại ngữ cho các chương trình cao học; chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao Kinh doanh Quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản của nhà trường.
Tổng số cán bộ, giảng viên của đơn vị có 24 thành viên, với 03 bộ môn (Thực hành tiếng, Lý thuyết tiếng, Ngôn ngữ Thương mại).
Lãnh đạo đơn vị:
- Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Dung Huệ
- Phó Trưởng khoa: ThS. Vũ Thị Diễm Phúc
Hàng năm, toàn Khoa luôn thực hiện vượt định mức mức giờ giảng theo quy định của Nhà Trường. Ngoài ra, Khoa còn xây dựng triển khai Đề án Chương trình đào tạo Chất lượng cao chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại, chuyên ngành phụ Kinh doanh Quốc Tế; tham gia xây dựng Đề án Chuẩn đầu ra cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại (Bậc 5 - C1 Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc và Chứng chỉ tiếng Anh Thương mại BEC Higher- BEC3).
Trong hơn 20 năm qua, các giảng viên trong Khoa luôn tích cực chủ động trong hoạt động nghiên cứu khoa học với nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: tham gia thực hiện thành công nhiều đề tài khoa học các cấp: đề tài khoa học cấp Bộ, đề tài khoa học cấp cơ sở; hợp tác nghiên cứu khoa học với nhiều đối tác nước ngoài theo các chương trình và dự án tài trợ của các tổ chức quốc tế. Số giờ NCKH các giảng viên Khoa đã thực hiện hàng năm luôn gấp hơn 2 lần so với định mức chuẩn của Nhà Trường.
Các hình thức hợp tác quốc tế cũng ngày càng phong phú và đa dạng như: Hợp tác quốc tế về giảng dạy, xây dựng chương trình đào tạo, đề cương các môn học, trao đổi học liệu; hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và phát triển mạng lưới học tập giữa giảng viên, sinh viên của khoa với các trường đối tác; Hợp tác quốc tế về đào tạo giảng viên vê chuyên môn, phương pháp giảng dạy, phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên sâu; Các hoạt động trao đổi giảng viên và sinh viên trong các chương trình hợp tác. Khoa đã nhận được nhiều danh hiệu khen thưởng: Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ năm học 2017 - 2018, năm học 2020- 2021; Tập thể lao động tiên tiến cấp trường liên tục nhiều năm.
Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:
TS Vũ Thanh Phương
Nhà giáo Phạm Thế Hanh
Nhà giáo Đặng Thanh Tuyển
Nhà giáo Nguyễn Văn Hưởng
Nhà giáo Đỗ Mộng Hùng
TS Nguyễn Đức Hoạt
Nhà giáo Trần Quang Nhạ
ThS Trần Bá Việt Dũng
Nhà giáo Tạ Thanh Huyền
TS Nguyễn Trọng Đàn
TS Nguyễn Đức Hoạt
PGS, TS Đỗ Thị Loan (2007 - 2008)
TS Nguyễn Thị Thanh Minh (2008 - 2009)
ThS Bùi Nguyệt Anh (2009 - 2016)
TS Nguyễn Thị Dung Huệ (2016 - đến nay)
Thông tin Liên hệ:
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà B - Trường ĐH Ngoại thương - 91 Phố Chùa Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại: 84-4-3835 6800 (Các số máy lẻ: 688, 686).