Sidebar

Magazine menu

06
Wed, Dec
31 Bài viết mới

Khoa Tiếng Pháp

Các đơn vị

Website: Đang xây dựng

Tổ Tiếng Pháp là một trong 5 Tổ ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Nhật, Trung) của Khoa Ngoại ngữ được thành lập vào năm 1960. Sau đó, Bộ môn Tiếng Pháp ra đời, là một đơn vị chuyên môn thuộc Nhà trường. Trên cơ sở nhu cầu phát triển việc giảng dạy tiếng Pháp, Khoa Tiếng Pháp được thành lập theo Quyết định số 911/QĐ-TCHC ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.
Khoa Tiếng Pháp là đơn vị chuyên môn thuộc Trường, có chức năng quản lý và tổ chức giảng dạy Ngành Ngôn ngữ Pháp, Tiếng Pháp cơ sở và Tiếng Pháp chuyên ngành cho các chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường.
Tổng số cán bộ, giảng viên của đơn vị có 10 thành viên, với 03 bộ môn (Thực hành tiếng, Lý thuyết tiếng, Ngôn ngữ thương mại).
Lãnh đạo đơn vị:
Trưởng khoa: TS. Đinh Ngọc Lâm
Phó Trưởng khoa: ThS.Nguyễn Diệu Thái
Chương trình đào tạo của Khoa tập trung vào việc trang bị cho người học những kiến thức toàn diện về tiếng Pháp, kỹ năng thực hành tiếng Pháp trong giao tiếp đời sống thông thường và đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Bên cạnh đó, chương trình cũng cung cấp các kiến thức, kỹ năng bổ trợ về kinh tế thương mại để sinh viên có được nền tảng cơ bản làm việc trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Năm 2020, Khoa đã đưa vào triển khai chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Pháp, chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại.
Khoa Tiếng Pháp cũng chú trọng đến việc tăng cường tính thực tế doanh nghiệp cho sinh viên của chương trình tiếng Pháp thương mại. Khoa đã chủ động liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động giúp sinh viên tích lũy kiến thức thực tế như tham quan doanh nghiệp, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các hoạt động tư vấn nghề nghiệp. Khoa Tiếng Pháp trực tiếp bảo trợ chuyên môn cho CLB Tiếng Pháp.
Bên cạnh hoạt động giảng dạy, các giảng viên trong khoa đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học với nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: Tham gia các đề tài khoa học các đề tài khoa học các cấp; Viết các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành; Tham gia các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; Tổ chức các tọa đàm khoa học của Khoa; Hướng dẫn sinh viên NCKH.
Về hợp tác quốc tế, Khoa đã thực hiện các dự án về đào tạo với AUF như Dự án đào tạo tiền tiến sĩ IMAGERI, Dự án cuộc thi khởi nghiệp Pháp ngữ, Dự án trại hè Pháp ngữ. Khoa Tiếng Pháp là thành viên tích cực của Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF), thành viên của Tổ chức Pháp ngữ (OIF), là đối tác tích cực của Viện Pháp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Khoa cũng chủ động liên kết với các trường đại học của Pháp như Rennes 2, Rouen, Hauts de France trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.
Trong những năm qua, Khoa Tiếng Pháp luôn không ngừng phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trong công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Khoa liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cấp trường nhiều năm liền.
Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ
1. NGƯT. Nguyễn Xuân Thảo
2. Nhà giáo Nguyễn Văn Khiêm
3. Nhà giáo Lê Phấn Điềng
4. Nhà giáo Hồ Văn Hán
5. Nhà giáo Trần Ngọc Hải
6. Nhà giáo Hoàng Thị Phượng
7. NGƯT. Nguyễn Thị Ánh Tuyết
8. NGƯT. TS. Hà Văn Riễn
9. TS. Đinh Ngọc Lâm (2013 - nay).

 

Thông tin liên hệ:

- Địa điểm: Phòng B304, Nhà B, Trường Đại học Ngoại Thương

- Điện thoại: (024) 3835680

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.