Sidebar

Magazine menu

19
Fri, Jul
38 Bài viết mới

Khoa Luật

Các đơn vị

Website: http://law.ftu.edu.vn/

Sự hình thành và phát triển của Bộ môn Luật gắn liền với sự phát triển của Trường Đại học Ngoại thương. Bộ môn Luật thuộc Khoa Nghiệp vụ ra đời ngay từ khi Trường mới thành lập năm 1960. Đến năm 1999, Bộ môn Luật được chuyển sang Khoa Quản trị kinh doanh. Khoa Luật được thành lập vào ngày 30 tháng 7 năm 2012 (theo Quyết định số 869/QĐ-ĐHNT-TCHC của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương) trên cơ sở tách Bộ môn Luật từ Khoa Quản trị kinh doanh.
Khoa Luật là đơn vị chuyên môn thuộc Trường, có chức năng đào tạo, giảng dạy nghiên cứu khoa học ngành Luật và tham gia các chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành đào tạo khác của Nhà trường. Quản lý nguồn nhân lực và cơ sở vật chất theo phân cấp của Nhà trường.
Tổng số cán bộ, giảng viên của đơn vị có 31 cán bộ giảng viên với 03 Bộ môn trực thuộc (Pháp luật cơ sở, Pháp luật thương mại quốc tế, Pháp luật kinh doanh quốc tế).
Lãnh đạo đơn vị:
Phó Trưởng khoa phụ trách: TS Hà Công Anh Bảo
Phó Trưởng khoa: TS Nguyễn Ngọc HàTập thể cán bộ viên chức của đơn vị

Từ năm học 2011 - 2012, thực hiện định hướng đa dạng hóa các ngành đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đào tạo cử nhân luật, chuyên ngành Luật thương mại quốc tế. Cùng với hình thức đào tạo chính quy, nhằm đa dạng hóa hình thức đào tạo và tăng cơ hội học tập của các đối tượng trong xã hội, Khoa Luật cũng triển khai đào tạo ngành Luật, hệ vừa học vừa làm từ năm 2016. Đến năm 2017, Khoa Luật triển khai đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế, chuyên sâu Luật kinh doanh quốc tế với định hướng ứng dụng. Năm 2020, chương trình cử nhân Luật kinh doanh quốc tế đã được nhận Chứng nhận kiểm định của Trung tâm Kiểm định giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2021, Chương trình CLC cử nhân Luật kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp (VLEX) được triển khai.
Khoa Luật có thế mạnh về đội ngũ giảng viên với nhiều giảng viên của Khoa Luật được đào tạo tại các trường đại học uy tín ở nước ngoài (Anh, Pháp, Thụy Sỹ, Nhật, Australia, Italia…). Hiện nay, khoa Luật có 29 giảng viên (gồm 5 giảng viên kiêm chức), trong đó có 5 Phó Giáo sư, 10 Tiến sĩ và 16 Thạc sĩ (trong đó có 12 NCS). Các giảng viên của Khoa đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp thành phố, các đề tài của Quỹ Nafosted…tham gia nhiều dự án quốc tế về đào tạo và nghiên cứu pháp luật thương mại quốc tế như Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên (Dự án MUTRAP I, II, III); Dự án của UNDP; đồng thời các giảng viên có nhiều bài viết trên các tạp chí quốc tế có uy tín, nhiều chương sách và sách tham khảo, chuyên khảo xuất bản ở các nhà xuất bản uy tín trong nước và ở nước ngoài.
Đào tạo hướng tới thực tiễn, tăng cường tính thực hành trong các hoạt động đào tạo cũng là một định hướng nổi bật của Khoa. Khoa Luật xây dựng một chương trình thực hành và hoạt động ngoại khóa cho sinh viên từ khi bước vào ghế nhà trường cho đến khi tốt nghiệp. Khoa Luật là đơn vị tổ chức chính của cuộc thi Vietnam CISG Pre-Moot, cuộc thi giả định bằng tiếng Anh ở tầm quốc gia. Để thực hiện điều đó, khoa Luật đã ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều công ty/văn phòng luật, các tổ chức trọng tài, hòa giải…; đồng thời Nhà trường cũng đã đầu tư xây dựng Phòng thực hành luật, nơi các bạn sinh viên được thực hành tư vấn vụ việc thực tiễn và diễn án.
Tập thể Khoa Luật và các cán bộ, giảng viên của Khoa trong các năm vừa qua đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua các cấp như Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ, Chiến sỹ thi đua cấp trường, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ…
Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ
1. PGS, TS Nguyễn Minh Hằng (2012 - 06/2021).
2. TS Hà Công Anh Bảo (Phó trưởng khoa phụ trách, 06/2021 - nay)

 

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3835 6800 (ext: 284)
Địa điểm: Tầng 2 - Nhà B - 91 Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội