Sidebar

Magazine menu

06
Wed, Dec
31 Bài viết mới

Khoa Kế toán – Kiểm toán

Các đơn vị

Website: http://ketoankiemtoan.ftu.edu.vn/

Khoa Kế toán - Kiểm toán được thành lập tháng 07/2016 theo Quyết định số 1376/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương trên cơ sở tách Bộ môn Kế toán - Kiểm toán từ Khoa Quản trị kinh doanh.
Khoa Kế toán - Kiểm toán là đơn vị chuyên môn thuộc Trường, có chức năng đào tạo, giảng dạy nghiên cứu khoa học ngành Kế toán và tham gia các chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành đào tạo khác của Nhà trường. Quản lý nguồn nhân lực và cơ sở vật chất theo phân cấp của Nhà trường.
Tổng số cán bộ, giảng viên của đơn vị có 20 thành viên với 3 bộ môn (Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kiểm toán).
Lãnh đạo đơn vị:
Trưởng khoa: PGS, TS Trần Thị Kim Anh

Phó Trưởng khoa: TS Nguyễn Thị Phương Mai 
Khoa Kế toán - Kiểm toán có nhiệm vụ phụ trách triển khai đào tạo 02 chuyên ngành: Chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán tiêu chuẩn và chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA. Khoa là địa chỉ đầu tiên ở Việt Nam triển khai Chương trình Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA tích hợp 9 môn cấp độ căn bản và kỹ năng của chứng chỉ nghề nghiệp kế toán - kiểm toán quốc tế ACCA.
Khoa là đầu mối kết nối cho việc ký kết các thỏa thuận hợp tác của Trường ĐH Ngoại thương với các Hiệp hội Kế toán, Kiểm toán có uy tín trên thế giới và Việt Nam như: Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (IMA), Hiệp hội Kế toán công chứng Úc (CPA Australia), Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)… Khoa Kế toán - Kiểm toán rất chú trọng vào các hoạt động phát triển hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng để tìm kiếm học bổng, cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên. Trong nhiều năm qua, Khoa luôn nhận được sự hỗ trợ rất lớn của các tổ chức, doanh nghiệp cấp học bổng cho sinh viên như học bổng của Ngân hàng KEB Hana Bank (Hàn Quốc), học bổng KPMG Empowerment, học bổng Thắp sáng tương lai ACCA, học bổng khóa học các môn ACCA, CMA đến từ các Trung tâm đào tạo Smart Train, FTMS, Vietsourcing …
Khoa luôn duy trì và phát triển các hoạt động hợp tác với các trường ĐH trong nước và trên thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Từ năm học 2019 - 2020, Khoa tham gia mạng lưới 10 trường ĐH lớn nhất Việt Nam trong đào tạo ngành Kế toán tổ chức Hội thảo Việt Nam về Kế toán - Kiểm toán (VCAA). Các hoạt động NCKH trong sinh viên cũng như các hoạt động CLB trong sinh viên CFAA cũng được Khoa liên tục quan tâm đẩy mạnh và hỗ trợ tích cực. Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán đã được Khoa duy trì trong gần 10 năm qua.
Năm học 2019 - 2020, Khoa Kế toán - Kiểm toán đã có khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp ra trường với tỷ lệ sinh viên giỏi và xuất sắc cao. Tại các kỳ thi toàn cầu các môn ACCA, sinh viên của Khoa luôn đạt Prize Winner (dành cho thí sinh có điểm cao nhất Việt Nam) và tỷ lệ đỗ luôn cao hơn tỷ lệ chung toàn cầu. Đặc biệt, tại kỳ thi toàn cầu tháng 6/2021, sinh viên Phí Lan Anh khóa 57 đã đạt điểm cao nhất thế giới môn Báo cáo tài chính. Nhiều sinh viên đã được thực tập và làm việc tại các công ty kiểm toán quốc tế Big4 và các doanh nghiệp, ngân hàng lớn ở Việt Nam.
Khoa liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cấp Trường, Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ (năm học 2020 – 2021). Cá nhân các cán bộ, giảng viên của Khoa đã đạt được nhiều thành tích như Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, “Giảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động giảng dạy”, “Chiến sỹ thi đua cấp trường”, “Giấy khen Hiệu trưởng”…
Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ
PGS. TS Trần Thị Kim Anh (2016 - nay)