Sidebar

Magazine menu

30
Thu, Nov

Phòng Hành chính tổng hợp

Các đơn vị

Website: Đang xây dựng

Phòng Hành chính – Tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 1092/QĐ-ĐHNT ngày 25/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ phòng Tổ chức –Hành chính (trước đây) và sáp nhập thêm bộ phận Y tế và lái xe.

Phòng Tổ chức - Hành chính ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của trường Đại học Ngoại thương. Một trong những thành tựu nổi bật của Phòng Tổ chức - Hành chính là đã đóng góp tích cực vào công tác phát triển lớn mạnh về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên trong trường. Thời gian đầu Nhà trường chỉ có vài chục cán bộ, giảng viên vào những ngày đầu thành lập, đến nay đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường hiện nay là hơn 800 người với số lượng người có học hàm, học vị ngày càng tăng. Các giá trị cốt lõi của Phòng là: “Chính trực – Tận tụy – Cẩn trọng – Hợp tác – Cải tiến – Hiệu quả - Chủ động – Chuyên nghiệp – Hiện đại”. Phòng Tổ chức - Hành chính nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cấp Trường”. Năm 2009 và 2010, Phòng vinh dự đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ”. Hàng năm, Phòng đều có cán bộ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp trường. Trong nhiều năm, một số thành viên của phòng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, huy chương vì sự nghiệp giáo dục, huy chương vì sự nghiệp thương mại và huy chương vì thế hệ trẻ.
Phòng Hành chính – Tổng hợp là đơn vị chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu trong việc điều phối hoạt động chung của Trường; thư ký cho Ban Giám hiệu; tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của Trường cho Hiệu trưởng; thực hiện công tác hành chính, văn thư - lưu trữ; lễ tân; quản lý, tổ chức thực hiện công tác y tế học đường, theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho sinh viên, học viên, viên chức và người lao động khác trong Trường. Triển khai các công tác hành chính do Hội đồng trường giao.
Tổng số cán bộ, viên chức của đơn vị có 18 thành viên.
Lãnh đạo đơn vị:
Trưởng phòng: ThS Lê Hoàng Liên
Phó trưởng phòng: Bác sĩ Ngô Thị Hà
Phó trưởng phòng: TS Hoàng Hải
Nhiệm vụ:
Xây dựng văn hoá làm việc chuyên nghiệp, thể hiện được hình ảnh thương hiệu của Trường Đại học Ngoại thương trong nhìn nhận của viên chức và của các đối tác, của người học và phụ huynh nhà trường. Cụ thể:
Xây dựng các quy định chuẩn mực nghề nghiệp trong công tác hành chính, văn thư-lưu trữ, lễ tân và y tế tại Trường Đại học Ngoại thương;
Củng cố thái độ nghề nghiệp trong viên chức;
Tăng cường kết nối và phối hợp với các đơn vị trong toàn trường.
Tăng cường vai trò điều phối của đơn vị trong hoạt động chung của nhà trường thông qua xây dựng cơ chế điều phối và cơ chế phối hợp.
Nâng cao năng lực của đội ngũ thông qua hoạt động đào tạo và thực hành nghề nghiệp.
Chú trọng duy trì đoàn kết nội bộ, xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, thúc đẩy tư duy sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp của các viên chức trong đơn vị thông qua các hoạt động kết nối đơn vị.
Lãnh đạo qua các thời kỳ:
1. Ông Nguyễn Văn Sự
2. Ông Nguyễn Văn Vy
3. Ông Nguyễn Mạnh Tân
4. Ông Nguyễn Đình Lương
5. Thạc Sỹ Vũ Phạm Đính (1984 - 1990)
6. Ông Phạm Văn Hoàng (1990 - 1993)
7. PGS, TS Nguyễn Như Tiến (1993 - 1998)
8. PGS, TS Nguyễn Văn Hồng (1998 - 2006)
9. TS Trần Việt Hùng (2006 - 2008)
10. PGS, TS Phạm Thị Hồng Yến (2008 - 2014)
11. PGS, TS Vũ Thị Thanh Xuân (2014 - 2017)
12. PGS, TS Đào Ngọc Tiến (2017 - 2021)

13. ThS Lê Hoàng Liên (2021 - nay)
Thông tin liên hệ, địa điểm văn phòng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Địa điểm văn phòng: Tầng 8, Nhà A, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.