Sidebar

Magazine menu

06
Wed, Dec

Khoa Tài chính Ngân hàng

Các đơn vị

Website: http://fbf.ftu.edu.vn/

Khoa Tài chính ngân hàng thành lập ngày 01/4/2006 theo Quyết định số 1798/QĐ-TCHC của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.
Khoa Tài chính - Ngân hàng là đơn vị chuyên môn thuộc Trường, có chức năng đào tạo, giảng dạy nghiên cứu khoa học ngành Tài chính Ngân hàng và tham gia các chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành đào tạo khác của Nhà trường. Quản lý nguồn nhân lực và cơ sở vật chất theo phân cấp của Nhà trường.
Tổng số cán bộ, giảng viên của đơn vị có 42 thành viên với 04 Bộ môn (Bộ môn Tài chính doanh nghiệp, Bộ môn Tài chính quốc tế, Bộ môn Tiền tệ - Ngân hàng, Bộ môn Đầu tư chứng khoán).
Lãnh đạo đơn vị:
Trưởng khoa: PGS, TS Nguyễn Việt Dũng
Phó Trưởng Khoa: PGS, TS Phan Trần Trung Dũng
Trong năm đầu mới thành lập, Khoa Tài chính - Ngân hàng triển khai 01 Chuyên ngành đào tạo là Tài chính quốc tế cho khóa sinh viên đầu tiên K45. Đến năm 2010, Khoa đã xây dựng và triển khai đào tạo tất cả 04 chuyên ngành với 03 chuyên ngành đào tạo bằng Tiếng Việt (Tài chính quốc tế, Phân tích và đầu tư tài chính, Ngân hàng) và 01 Chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Anh (Cử nhân Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế). Năm 2019, Khoa tiếp tục xây dựng thêm 01 chuyên ngành đào tạo CTTT Tài chính - Ngân hàng, Xây dựng Chương trình đào tạo tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng, 02 Chương trình đào tạo thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng theo định hướng Ứng dụng và Nghiên cứu.
Chất lượng các chương trình đào tạo không ngừng được hoàn thiện cả về mặt học thuật và khả năng tiếp cận thực tiễn thông qua việc xây dựng nội dung đào tạo dựa trên cơ sở chương trình của các trường đại học hàng đầu thế giới, các chứng chỉ hành nghề quốc tế uy tín.
Khoa Tài chính - Ngân hàng luôn được đánh giá cao về năng lực nghiên cứu khoa học của các giảng viên. Số giờ nghiên cứu khoa học hằng năm luôn vượt định mức khoảng 5 lần. Số lượng sản phẩm NCKH của Khoa trong giai đoạn 2015 - 2020:12 sách xuất bản; 14 đề tài các cấp được nghiệm thu; 62 bài báo đăng tạp chí trong nước; 18 bài báo đăng tạp chí quốc tế.
Khoa đã có 02 Chương trình đào tạo được kiểm định: Chương trình Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế kiểm định đạt chuẩn AUN-QA (2019) và Chương trình đào tạo Phân tích và đầu tư tài chính đạt chứng nhận kiểm định chất lượng của Trung tâm Kiểm định giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội (2020). Năm 2018, Chương trình Chất lượng cao của Khoa là một trong số ít các chương trình đào tạo đại học ở Việt Nam được Viện CFA (Hoa Kỳ) chính thức công nhận.
Các danh hiệu khen thưởng đã đạt được của Khoa:
- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ năm học 2018 - 2019
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2018
- Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cấp trường nhiều năm liên tiếp
Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ
1. PGS, TS Nguyễn Thị Quy (2006 - 2008)
2. PGS, TS Nguyễn Đình Thọ (2008 - 2010)
3. PGS, TS Đặng Thị Nhàn (2010 - 2016)
4. PGS, TS Nguyễn Việt Dũng (2016 - nay)

 

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3835 6800 (ext: 534)

Địa điểm: Tầng 2 - Nhà B, số 91 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Website Tiếng Việt: http://fbf.ftu.edu.vn

Website Tiếng Anh: http://fbf.ftu.edu.vn/en/

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.