Sidebar

Magazine menu

30
Thu, Nov

Chương trình hợp tác với ERNST & YOUNG VN trong các môn học chính quy tại trường ĐHNT

Hợp tác doanh nghiệp

 Nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong môi trường, phương pháp và tăng tính thực tiễn của môn học trong các môn học chính quy, trong năm học vừa qua, Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (KT&KDQT) đã phối hợp cùng Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS), Trường ĐH Ngoại thương đã triển khai chương trình hợp tác ‘Tax Case Study Lab’ với Công ty CP Tư vấn EY Việt Nam theo cách tiếp cận "1 môn học 1 mô hình hợp tác’" trong môn học Thuế và Hệ thống thuế tại Việt Nam cho sinh viên các chuyên ngành hệ tiêu chuẩn và chương trình tiên tiến của Viện KT&KDQT.

 

 

Chương trình hợp tác gồm các nội dung: Trường ĐH Ngoại thương (FTU) đào tạo sinh viên kiến thức môn thuế (Tax Training); Công ty CP Tư vấn EY Việt Nam (EY) cung cấp các bài toán thực tiễn tư vấn thuế tại EY để sinh viên FTU tiến hành phân tích và đề xuất giải pháp tư vấn thuế (Tax case); EY cử các chuyên gia tư vấn thuế cùng với giảng viên FTU tiến hành cố vấn và đồng hành với các nhóm (Tax Case-study Mentoring & Coaching); EY cử chuyên gia chia sẻ một số các chuyên đề chuyên môn và thực tiễn tư vấn thuế tại các lớp học (Tax Expert Sharing); Trình bày ý tưởng và bài tập của các nhóm và nhận góp ý từ nhóm chuyên gia EY và FTU (Tax Final Pitching); Chương trình tham quan tế và định hướng nghề nghiệp tại EY (Office tour); EY tuyển dụng các bạn sinh viên xuất sắc trong các nhóm thành công (Tax Talent Team).

 

Diễn ra từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022, chương trình đã tạo ra môi trường học tập đổi mới sáng tạo, kết nối các bạn sinh viên với các chuyên gia, tăng cường kiến thức thực tiễn và phát triển năng lực về tư vấn và phương pháp giải bài toán thực tế, và định hướng nghề nghiệp, kết nối nguồn nhân lực trẻ với doanh nghiệp.

 

Kết thúc chương trình, sinh viên hệ tiêu chuẩn và chương trình tiên tham gia chương trình đã đánh giá rất cao về chất lượng, tính thực tiễn của chương trình với điểm đánh giá mức độ hài lòng bình quân đạt 9,1/10. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên bày tỏ mong muốn chương trình sẽ tiếp tục được phát triển và triển khai lâu dài.

 

Về phía EY, lãnh đạo Công ty, bộ phận tư vấn thuế và bộ phận nhân sự của EY đánh giá rất cao về chương trình hợp tác, chất lượng và khả năng tư vấn thuế và giải bài toán thực tế của sinh viên. Kết thúc chương trình, 10 bạn sinh viên năm cuối của FTU đã được EY tuyển dụng trực tiếp làm việc toàn thời gian tại EY.

 

Sau khi kết thúc chương trình, Trường ĐH Ngoại thương và Công ty CP Tư vấn EY Việt Nam sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá lại chương trình để phát triển mô hình hợp tác và nhân rộng chương trình trong nhiều môn học khác của Nhà trường.