Sidebar

Magazine menu

30
Thu, Nov

Đại diện lãnh đạo trường ĐHNT tham dự Diễn đàn thế giới về Doanh nghiệp xã hội tại CHDCND Ethiopia. (2)

Hợp tác quốc tế

Trong khuôn khổ hợp tác với Hội đồng Anh triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp và phát triển tinh thần doanh nhân xã hội trong trường đại học, từ ngày 21-25/10/2019, PGS, TS Lê Thị Thu Thuỷ - Chủ tịch Hội đồng trường ĐHNT đã tham gia Diễn đàn thế giới về Doanh nghiệp xã hội 2019 (Social Enterprise World Forum - SEWF 2019) được tổ chức tại thủ đô Addis Ababa, Cộng hoà Dân chủ Ethiopia.

 Với sự tham gia của hơn 1200 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp xã hội, giới học thuật, các bên liên quan, đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Diễn đàn đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như hội thảo học thuật, các phiên thảo luận, triển lãm hoạt động của doanh nghiệp xã hội…Các chủ đề được trình bày và thảo luận đề cập đến nhiều nội dung như tầm quan trọng của giáo dục đại học trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, hợp tác và phát triển quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp xã hội và trường đại học; thúc đẩy tinh thần doanh nhân xã hội trong các trường đại học; thực trạng của các doanh nghiệp xã hội, các xu hướng phát triển trong tương lai; cách tiếp cận doanh nghiệp xã hội, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội phát triển tại các quốc gia; tác động của doanh nghiệp xã hội, cơ hội việc làm cho các doanh nghiệp xã hội; hoạt động của doanh nghiệp xã hội trong các lĩnh vực cụ thể …

Qua Diễn đàn này, các đại biểu có thêm nhiều thông tin và bài học thực tiễn hữu ích về doanh nghiệp xã hội, kết nối được với các đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau để có thể phát triển mạng lưới doanh nghiệp xã hội vì mục tiêu phát triển bền vững. Các nội dung trao đổi và thảo luận tại Diễn đàn đã cho thấy Doanh nghiệp xã hội đã và đang hỗ trợ hiệu quả cho Chính phủ của các quốc gia trong giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Các trường đại học có thể tham gia tích cực vào phát triển doanh nghiệp xã hội và khởi nghiệp xã hội qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, và truyền thông về các chủ đề trọng tâm gắn với: Khung pháp lý cho hoạt động của các doanh nghiệp xã hội; Xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp xã hội; Nâng cao nhận thức, thúc đẩy tinh thần doanh nhân, năng lực sáng tạo xã hội và khởi nghiệp xã hội trong sinh viên; Triển khai các hoạt động ươm tạo cho các dự án khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội cho sinh viên.

Trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của Hội đồng Anh, Trường ĐHNT đã triển khai chương trình đào tạo Công dân tích cực và doanh nghiệp xã hội (ACSE). Trong thời gian tới, Trường cũng sẽ tiếp tục lồng ghép ACSE vào chương trình đào tạo, các chương trình ươm tạo, nâng cao năng lực và nhận thức về sáng tạo xã hội trong sinh viên trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa.