Sidebar

Magazine menu

28
Sun, May

ĐOÀN SINH VIÊN TRAO ĐỔI NHẬT BẢN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HÈ TẠI CƠ SỞ II TP. HCM

Hợp tác quốc tế

Từ ngày 10/09 đến ngày 18/09/2022, 7 sinh viên đến từ trường ĐH Kobe, ĐH Keio và ĐH Kinh tế Hiroshima (Nhật Bản) đã đến Cơ sở II tại TP. HCM tham gia chương trình giao lưu trao đổi hè năm 2022.

Trong thời gian tại Cơ sở II, các bạn sinh viên quốc tế đã có cơ hội được tham gia vào chuỗi hoạt động đa dạng như: Giao lưu với sinh viên Cơ sở II; Tham quan doanh nghiệp; Tham quan Sở Ngoại vụ TP. HCM; Du lịch miền Tây; Tham gia Cuộc thi “The Rhythm of Vietnam”;...