Sidebar

Magazine menu

04
Sun, Jun

Trường ĐH Ngoại thương và Viện Nghiên cứu Mitsubishi hợp tác nghiên cứu

Hợp tác quốc tế

Trường Đại học Ngoại thương - FTU (Việt Nam) và Viện Nghiên cứu Mitsubishi - MRI (Nhật Bản) đã ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu. Mục tiêu của chương trình hợp tác nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – Nhật Bản.

Ngày 21 tháng 12 năm 2015, tại Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương - FTU (Việt Nam) và Viện Nghiên cứu Mitsubishi - MRI (Nhật Bản) đã ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu. Đây là một phần trong kế hoạch hợp tác nghiên cứu chung của MRI với các đối tác tại Việt Nam như Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và Trường Đại học Ngoại thương. Mục tiêu của chương trình hợp tác nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – Nhật Bản.

Trong năm 2016, MRI và Đại học Ngoại thương thống nhất lựa chọn 2 chủ đề nghiên cứu có tính cấp thiết nhất hiện nay. Đó là khả năng áp dụng các công cụ quản trị hiện đại kiểu Nhật Bản và khai thác tài sản trí tuệ tại các doanh nghiệp Việt Nam. Hai bên hy vọng rằng, những kinh nghiệm của Nhật Bản sẽ được chuyển giao và áp dụng một cách phù hợp tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo thỏa thuận này, các bên sẽ cùng huy động những nhà nghiên cứu có kinh nghiệm và huy động các nguồn lực tài chính để phân tích những kinh nghiệm của Nhật Bản, khả năng chuyển giao và những điều chỉnh cần thiết để áp dụng thành công tại các doanh nghiệp Việt Nam. Các bên dự kiến sẽ công bố kết quả nghiên cứu rộng rãi vào tháng 9/2016.