Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Hội thảo "Vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập Quốc tế" của khoa Lý luận Chính trị

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 15/6, tại Phòng Hội thảo quốc tế Liên Việt, Khoa Lý luận chính trị đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Đến tham dự Hội thảo có PGS, TS Lê Thị Thu Thủy – Phó hiệu trưởng Nhà trường cùng đại diện các đơn vị trong toàn trường và toàn thể các giảng viên Khoa lý luận chính trị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ThS. Nguyễn Thị Thủy – Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Lý luận chính trị, khẳng định: Hội nhập quốc tế đã và đang trở thành một xu thế lớn, tất yếu và là đặc trưng quan trọng của thế giới hiện đại. Ngày nay, hội nhập quốc tế là lựa chọn chính sách của hầu hết các quốc gia để phát triển. Tuy vậy, hội nhập quốc tế đem lại cho các nước không chỉ thời cơ mà còn cả những nguy cơ và thách thức. Để có thể tranh thủ được cơ hội, hạn chế tối đa được bất lợi, mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam cần lấy nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao làm nhân tố nội sinh cơ bản, nền tảng. Vậy, vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay là gì? Thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay ra sao? Và cần có những giải pháp gì để phát triển hơn nữa nguồn nhân lực chất lượng cao? Đó cũng chính là những nội dung cơ bản mà các báo cáo của Hội nghị tập trung làm rõ.

Sau phát biểu khai mạc của ThS. Nguyễn thị Thủy, 6 báo cáo của các giảng viên đã được trình bày tập trung vào các chủ đề đã nêu trên của Hội nghị. Cụ thể, PGS,TS. Đoàn Văn Khái với tham luận: “Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao - nhiệm vụ cấp bách ở nước ta hiện nay”; ThS. Hoàng Văn Vinh: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”; ThS. Lê Thị Xuân Sang (Bộ môn CS-CB, Cơ sở II): “Nâng cao ý thức tuân thủ kỷ luật lao động của lao động Việt Nam hướng đến nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế”; ThS. Nguyễn Thị Thủy: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo quan điểm đại hội lần thứ XII Đảng cộng sản Việt Nam”; TS. Ngô Thị Như: “Phát triển năng lực thông tin của sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn hiện nay”; TS. Nguyễn Mai Phương: “Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức giáo dục đại học trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay”. Các tham luận được trình bày khá đa dạng, đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay; do đó đã thu hút được sự chú ý và thảo luận sôi nổi của các khách mời cũng như của các giảng viên trong Khoa.

Phát biểu đại diện Lãnh đạo Nhà trường, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy đã khẳng định: Khoa Lý luận chính trị đã lựa chọn được chủ đề Hội nghị đúng và trúng, vừa mang tính thời sự, vừa mang tính chiến lược lâu dài của nước ta hiện nay, đó là vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phó hiệu trưởng cũng hoan nghênh và chúc mừng các giảng viên Khoa Lý luận chính trị đã rất nỗ lực, cố gắng, thể hiện thái độ sôi nổi, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn. Đặc biệt, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy cho rằng, việc kết nối chuyên môn giữa các giảng viên Cơ sở I Hà Nội và Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh là hoàn toàn phù hợp với định hướng của Nhà trường và cần được nhân rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp, mở ra cơ hội để các giảng viên Khoa Lý luận chính trị có thể vận dụng các kiến thức vào hoạt động đào tạo sinh viên Đại học Ngoại thương theo sứ mạng của Nhà trường đến năm 2030 là “đào tạo nhân tài và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao” đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập sâu rộng với thế giới.