Sidebar

Magazine menu

01
Fri, Dec

Đại diện lãnh đạo trường Đại học Ngoại thương tham dự Diễn đàn các trường Đại học châu Á lần thứ 7 năm 2018

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Từ ngày 14 đến 16/4/2018, đại diện trường Đại học Ngoại thương tham dự Diễn đàn các trường Đại học châu Á lần thứ 7 năm 2018 tại Đại học Kathmandu (Nepal).

Tham dự Diễn đàn các trường Đại học châu Á lần thứ 7 năm 2018 tại Đại học Kathmandu (Nepal), trường Đại học Ngoại thương có PGS, TS Nguyễn Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng PGS, TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế.

 PGS, TS Nguyễn Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn

Tại diễn đàn, thay mặt cho trường Đại học Ngoại thương, PGS, TS Nguyễn Thu Thủy đã có bài phát biểu quan trọng. Phần thứ nhất của bài phát biểu tập trung vào vấn đề giảm bất bình đẳng (bất bình đẳng phân phối thu nhập, bất bình đẳng giới, bất bình đẳng giữa khu vực thành thị và nông thôn) ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế ở Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Các vấn đề này cũng là những vấn đề nóng mà các quốc gia châu Á cùng chia sẻ, vì vậy, Việt Nam có thể nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia trong khu vực và trên thế giới để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững. Phần thứ hai của bài phát biểu tập trung giới thiệu về trường Đại học Ngoại thương và các thế mạnh tiềm năng. Từ đó, bài phát biểu mở ra các cơ hội hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học như mời các trường Đại học tốt nhất châu Á cùng hợp tác phát triển, hướng tới sự phát triển bền vững của các trường đại học nói riêng và của nền kinh tế nói chung.

 PGS, TS Nguyễn Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương lắng nghe những ý kiến của các trường Đại học tại Diễn đàn

Đại diện trường Đại học Ngoại thương tham dự Diễn đàn các trường Đại học châu Á lần thứ 7 năm 2018 tại Đại học Kathmandu (Nepal)

Bài phát biểu của đại diện trường Đại học Ngoại thương đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt cũng như những phản hồi tích cực từ các đại biểu đến từ các trường Đại học lớn trong khu vực. Bên cạnh đó, đại diện trường Đại học Ngoại thương cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp có giá trị góp phần vào thành công của diễn đàn năm nay.