Sidebar

Magazine menu

09
Sat, Dec

Hội thảo "Các biện pháp khắc phục thương mại và cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO"

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 18/12, Trường ĐHNT đã phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tổ chức Hội thảo "Các biện pháp khắc phục thương mại và cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO".

Tham dự hội thảo có PGS, TS Nguyễn Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện Bộ Công thương và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, các Thầy Cô giáo, nhà nghiên cứu, chuyên gia cùng đông đảo các em sinh viên.

Tại hội thảo, các đại biểu đã lần lượt lắng nghe phần trình bày các tham luận: "Giới thiệu về các biện pháp khắc phục thương mại và kinh nghiệm của Nhật Bản" của Bà Noriko Teranishi - Giám đốc Văn phòng Điều tra khắc phục thương mại, Cục Hợp tác Kinh tế và Thương mại, Bộ Công thương và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản; "Giới thiệu về Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO và kinh nghiệm của Nhật Bản" của Ông Shohei Nishimura, Phó Giám đốc Văn phòng Các vấn đề Luật quốc tế, Ban Hệ thống Thương mại, Cục Chính sách Thương mại, Bộ Công thương và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản; "Giới thiệu về các luật, quy định và kinh nghiệm của Việt Nam về khắc phục thương mại và giải quyết tranh chấp của WTO" của Bà Phạm Thị Quỳnh Chi, Phó Giám đốc phụ trách Bộ phận Pháp chế, Cơ quan Các biện pháp khắc phục thương mại; "Vụ giải quyết tranh chấp thương mại 496 của WTO đối với sản phẩm sắt và thép của Indonesia và bài học cho Việt Nam" của TS. Vũ Kim Ngân, Giảng viên Trường ĐHNT.

Sau phần tham luận, các đại biểu đã có phần thảo luận, tranh luận sôi nổi về các vấn đề liên quan đến các biện pháp khắc phục thương mại và cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO ở Việt Nam, Nhật Bản và một số quốc gia khác.