Sidebar

Magazine menu

02
Sat, Dec

Bế mạc Hội thảo quốc tế châu Á lần thứ 18 của Hiệp hội Phát triển nguồn nhân lực (AHRD) 2019 (2)

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Sau 4 ngày làm việc, ngày 8/11/2019, Hội thảo quốc tế châu Á lần thứ 18 của Hiệp hội Phát triển nguồn nhân lực (AHRD) 2019 đã bế mạc tại Trường ĐHNT.

Hội thảo được tổ chức xuất phát từ những đòi hỏi cấp thiết của việc phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, tăng cường hội nhập quốc tế và sự ảnh hưởng sâu rộng của Cách mạng công nghiệp 4.0. Nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam đã và đang đòi hỏi các nguồn nhân lực chất lượng cao vì đây là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững. Trường ĐHNT đã có sáng kiến và phối hợp với Hiệp hội Phát triển Nguồn nhân lực Quốc tế (AHRD) và Học viện Viettel – Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tổ chức Hội thảo quốc tế này lần đầu tiên ở Việt Nam nhằm đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết nói trên. Hội thảo đã thu hút sự chú ý của nhiều học giả, các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia nhân lực.

Trong 4 ngày làm việc của Hội thảo, hơn 120 đại biểu bao gồm nhiều học giả, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà quản trị nhân lực trong và ngoài nước đã cùng nhau thảo luận với 4 bài phát biểu đề dẫn, 8 nhóm chuyên sâu và 65 bài nghiên cứu được trình bày trong các phiên khai mạc, các phiên toàn thể và các phiên song song được tổ chức tại Khách sạn Pullman, Trường ĐHNT và HV Viettel. Các nghiên cứu tập trung vào 10 nhóm vấn đề liên quan tới phát triển nguồn nhân lực bao gồm:
1) Phát triển nguồn nhân lực trong nước, khu vực và quốc tế; 2) Phát triển nguồn nhân lực và phát triển bền vững;
3) Phát triển năng lực lãnh đạo;
4) Đào tạo tại doanh nghiệp, đào tạo tại nơi làm việc;
5) Phát triển nghề nghiệp;
6) Phát triển tổ chức và kết quả hoạt động kinh doanh;
7) phát triển nguồn nhân lực và giáo dục;
8) Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong phát triển nguồn nhân lực;
9) Công nghệ thông tin và truyền thông với phát triển nguồn nhân lực;
10) Các vấn đề mới và đổi mới sáng tạo trong phát triển nguồn nhân lực.

Các lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn mới nhất về phát triển nguồn nhân lực đã được trình bày và thảo luận tại hội thảo. Hội thảo kết luận rằng phát triển nguồn nhân lực ở tầm vĩ mô và vi mô là một nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, vì nguồn nhân lực quyết định năng suất, năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của các quốc gia và cộng đồng doanh nghiệp. Trong các nền kinh tế đang chuyển đổi như Việt Nam, các vấn đề liên quan tới phát triển nguồn nhân lực cần phải được đánh giá và triển khai một cách hiệu quả và toàn diện hơn. Các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã thảo luận sôi nổi các giải pháp, kiến nghị chính sách ở tầm vĩ mô và các giải pháp ở tầm vi mô đối với vấn đề phát triển nguồn nhân lực.

Hội thảo được tổ chức vào thời điểm quan trọng khi Việt Nam đang tích cực chuẩn bị dự thảo chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn mới và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ 13. Hội thảo cũng mở ra một chương mới cho nghiên cứu và đề xuất chính sách về phát triển nguồn nhân lực trong một nền kinh tế đang chuyển đổi và năng động của Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra gala dinner chào mừng các đại biểu quốc tế tới tham dự Hội thảo tại Nhà hàng Lục Thủy, chương trình xiếc tre nghệ thuật "Làng tôi" tại Nhà hát Lớn, lễ chuyển giao quyền đăng cai tổ chức Hội thảo AHRD lần thứ 19 năm 2020 cho trường ĐH Malaysia (CH Malaysia) tại HV Viettel và trao chứng chỉ cho các bài viết xuất sắc nhất tại Hội thảo.