Sidebar

Magazine menu

18
Tue, Jun

Tọa đàm “Nâng cao tính thực tiễn trong bài giảng các học phần ngoại ngữ”.

Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm

Ngày 26/05/2022, Bộ môn Ngoại ngữ Cơ sở II tại TP. HCM đã tổ chức tọa đàm “Nâng cao tính thực tiễn trong bài giảng các học phần ngoại ngữ”.

 Tại tọa đàm, các giảng viên lần lượt trình bày những vấn đề đúc kết được trong quá trình tìm hiểu thực tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời phản ánh mối liên hệ giữa kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đã thu được với các môn học mà mình đang phụ trách. Các giảng viên đã đề cập đến những chủ đề quan trọng và thiết thực như: Ngôn ngữ trong email thương mại – Marketing – Quản trị nhân lực – Luật doanh nghiệp, các thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực Logistics, đặc điểm ngôn ngữ trong các quảng cáo và slogan, phương pháp giảng dạy kĩ năng nghe – đọc trong Tiếng Anh học thuật, phương pháp dạy kĩ năng nói, quy trình giao dịch thương mại và việc sử dụng Tiếng Anh trong một số chứng từ thương mại cập nhật.

Trong mỗi phần báo cáo, các giảng viên đã tập trung trình bày những nội dung đã học tập được, những lưu ý quan trọng nhất và ứng dụng những kiến thức thu thập được vào việc giảng dạy tại lớp.